Taustalla Pride-kulkueen marssijoita, etualalla Hämeen Vasemmistonuorten logo

Hämeen Vasemmistonuoret ry:n sähköpostilistan rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Hämeen Vasemmistonuoret ry, Näsilinnankatu 22 A 27, 33210 Tampere, puh. 040 837 3467. Y-tunnus 2062548-9. Sähköpostilistan rekisteriasioita hoitaa Hämeen Vasemmistonuorten toiminnanjohtaja, hame[at]vasemmistonuoret.fi.

Rekisterin nimi

Hämeen Vasemmistonuorten sähköpostilista

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella, jäsen- tai yhteistyösuhteen vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus

Hämeen Vasemmistonuorten sähköpostilistan rekisterin käyttötarkoitus on tiedottaa Hämeen Vasemmistonuorten jäseniä ja muita järjestön toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä järjestön toiminnasta sähköpostitse.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ovat rekisteröidyn sähköpostiosoite. Sähköpostilistaa ylläpidetään Google Groups -palvelun kautta. Lue täältä, mitä dataa Google Groups kerää ja kuinka Google käsittelee sitä.

Tietolähteet

Tiedot saadaan henkilön erikseen pyytäessä liittämistä listalle.

Tietojen luovutukset

Hämeen Vasemmistonuoret ei luovuta rekisterin tietoja eteenpäin. Google Groups -palvelun Euroopan toimistot sijaitsevat Irlannissa ja dataa käsitellään osittain palvelimilla ympäri maailmaa.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen

Rekisteri sijaitsee GDPR-yhteensopivassa Google Groups -palvelussa. Rekisterin käyttöoikeus on Hämeen Vasemmistonuoret ry:n työntekijällä. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea tietojen käsittelijän huolellisuuteen sekä henkilötietosuojalain noudattamiseen.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen

Tietonsa luovuttanut voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.