Lapin vasemmistonuorten porotähtilogon alla kannanoton otsikko ja taustalla himmennetty kuva eduskunnan istuntosalista

Kannanotto: Kolonialistisen valtapelin on loputtava!

 

Hallitus aikoo antaa esityksensä saamelaiskäräjälaista tänä torstaina. Keskusta on yrittänyt käydä asiasta hidasta viivytystaistelua, sillä lakimuutos ei palvele puolueen omistushalukkuutta Saamenmaan maankäytön suhteen. Viimeisimpänä kompromissina se esitti parlamentaarista työryhmää, joka siirtäisi uudistuksen taas seuraavalle hallituskaudelle.

"Saamelaiskäräjälain uudistuksen tarpeista on annettu jo useita selvityksiä. Keskustan osalta kyse ei ole vähemmistöjen puolustamisesta, ainoastaan oman edun tavoittelusta. Kompromissit on jo tehty, nyt on päätöksenteon aika", toteaa Lapin vasemmistonuorten puheenjohtaja Elina Perkaus.

Saamelaiskäräjät on saamelaisten virallinen edustuselin Suomessa ja sen tehtävänä on toteuttaa saamelaista kulttuuri-itsehallintoa kotiseutualueella sekä turvata saamelaisen alkuperäiskansakulttuurin säilyminen ja kehittyminen. Nykyinen laki on tuonut päätöksentekoon muita kuin saamelaisia ja se rikkoo siten YK:n julistusta alkuperäiskansojen oikeuksista. Lapin Vasemmistonuoret vaatii, että lakiuudistus tullaan hyväksymään eduskunnassa ja että Suomi kantaa vastuunsa saamelaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta.

"Hallituksen lisäksi nyt on aika siirtää katse myös oppositioon. Jos lakiuudistuksesta tehdään kiero hallitus-oppositio -leikki, on eduskunta poliittisina päättäjinä epäonnistunut tehtävässään. Kysymys on saamelaisnuorten tulevaisuudesta, kielen ja kulttuurin jatkumisesta sekä ihmisoikeuksista, ei kolonialistisesta valtapolitiikasta", jyrähtää Lapin vasemmistonuorten hallituksen jäsen Mari Ikonen.

Lapin Vasemmistonuoret vetoaa kaikkien puolueiden kansanedustajiin, jotta he seisoisivat historian oikealla puolella ja puolustaisivat ihmisoikeuksien toteutumista. Lakiuudistus on vietävä maaliin välittömästi, ei kymmenen vuoden päästä.