Mielenosoitustilanne kävelykadulla. Etualalla henkilö huutaa megafoniin. Ihmiset pitävät banneria ja taustalla toimittaja puhuu mikrofoniin.

Vasemmistonuoret on poliittinen
nuoriso- ja kansalaisjärjestö.

Tuemme nuoria kehittymään
aktiivisiksi poliittisiksi toimijoiksi.

Keskeisiä arvojamme ovat

 • sosialismi
 • demokratia
 • feminismi
 • punavihreys
 • kansainvälisyys.

Toimintamme tavoite on vapaa,
inhimillinen ja tasa-arvoinen maailma.

Toiminta

Järjestämme koulutuksia ja leirejä, joissa

 • saat tietoa yhteiskunnasta
 • voit viettää vapaa-aikaa
 • tutustut uusiin ihmisiin.

Voit toimia järjestön eri työryhmissä
ja jaostoissa yhdessä muiden kanssa.

Vaikuttaminen

Politiikkaa tehdään kaikkialla,
ja haluamme olla siinä mukana.

Vaikutamme

 • kunnissa
 • valtion tasolla
 • kansainvälisellä tasolla.

Olemme mukana

 • kansalaisjärjestöissä
 • verkostoissa
 • ammattiyhdistysliikkeessä
 • Vasemmistoliitossa
 • julkisuudessa.

Osallistumme

 • mielenosoituksiin
 • tapahtumiin
 • kampanjoihin.

Tuemme myös työtaisteluita,
kansalaistottelemattomuutta
ja muuta suoraa toimintaa,
jos ne auttavat parantamaan maailmaa.

Vasemmistonuoret lyhyesti

 • Juuret sosialistisessa työväenliikkeessä
 • Perustettu vuonna 1944 nimellä
  Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto – SDNL
 • Uusi nimi Vasemmistonuoret vuonna 1999
 • 9 piirijärjestöä, keskustoimisto Helsingissä
 • Noin 3500 jäsentä

Liity jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi,
jos olet 13–30-vuotias nuori.
Jos olet 13-15-vuotias,
tarvitset huoltajan hyväksynnän.

Jäsenmaksua ei ole.
Saat kotiisi Libero-lehden,
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Yli 30-vuotias voi liittyä kannattajajäseneksi.
Kannattajajäsenyys maksaa 20 euroa tai 50 euroa.

Liity jäseneksi: https://extra.vanu.fi/liity-vasemmistonuoriin
Liity kannatusjäseneksi: https://extra.vanu.fi/kannatusjasen