Teksti "Glad Svenska dagen! Anmäl dig til svenskspråkiga utskottet!