Muutos on toimintaa, ei tyhjänpäiväistä sanahelinää

Mari Ikonen
Mari katsoo kameraan, seisoo rannalla kansallispuku päällä

Marinin hallituskaudella on valmisteltu kielipoliittista ohjelmaa vähemmistökielille. Karjalaisessa yhteisössä on ollut isot odotukset ohjelmaa kohtaan, jotka tuntuvat romahtavan alas viikko viikolta. Syksyn 2021 aikana on järjestetty asiantuntijatapaamisia, joissa on ilmennyt muun muassa, ettei kielipoliittisessa ohjelmassa ei ole aikomuksenakaan nostaa esiin lainsäädännön tarkistamisen tarvetta. Tämä on tuhoisa linjaus koko karjalan kielen elvyttämiselle.

Ryöstettyä kulttuuria etsimässä // Kiškottuu kul'tuurua eččimäs

Mari Ikonen
Ikonen hymyilee ja katsoo kameraan, vihreä tausta

Tänä vuonna olen tutustunut itseeni. En sillä perinteisellä "mitä toivon elämältä" - tavalla, vaan sukelluksella omaan kulttuuriin. Kulttuuriin, joka osittain on aina ollut mukana ja kasvatuksessa, mutta joka on suurimmaksi osaksi häivytetty. Eikä vain sen takia, että vanhat tavat olisi muuttunut uusiin, vaan sen takia, että se vietiin multa, meiltä.