Työvaliokunnan tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa hallituksen kokousten välillä ja toimia työnantajan edustajana suhteessa yhdistyksen työntekijöihin, päättää kaikista palkanmaksuun liittyvistä muutoksista ja mahdollisista työntekijöiden etuisuuksiin liittyvistä kysymyksistä sekä ohjata tarvittaessa työntekijöiden työtä.

Työvaliokunnan kokouksissa äänivaltaisia ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen valitsemat 2–4 työvaliokunnan jäsentä. Pääsihteeri valmistelee työvaliokunnan kokousten päätösesitykset ja toimii kokousten sihteerinä.

Työvaliokunnan kokoonpano:
Hanna-Marilla Zidan, puheenjohtaja
Sini Al-Musawi, varapuheenjohtaja
Henrik Jaakkola, varapuheenjohtaja
Amro El-khatib, työvaliokunnan jäsen
Antti-Veikko Labbas, työvaliokunnan jäsen
Kaisa Liljanto, työvaliokunnan jäsen
Ira Vainikainen, työvaliokunnan jäsen

Työvaliokunta voi myöntää Vasemmistonuorten talousarvioon varattua projektirahaa erilaisiin piiri- ja perusjärjestöjen sekä toimintaryhmien toteuttamiin hankkeisiin harkintansa mukaan hallituksen sille myöntämin valtuuksin.

Lue lisää työvaliokunnan toiminnasta ja vastuista Vasemmistonuorten työ-, talous- ja matkustusohjesäännöstä.

Työvaliokunta kokoustaa joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai.