Kuvitus. Henkilö puhaltaa saippuakuplia. Kuplien sisällä henkilöitä tekemässä erilaisia asioita

Kuvitus: Valpuri Alanen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tutustu vuonna 2018 päivitettyyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan täällä!
 

Valtakunnallisten tapahtumien saavutettavuus

Vasemmistonuorten valtakunnallisissa tapahtumissa on tarvittaessa käytettävissä induktiosilmukka, yleisavustaja, suomen- ja englanninkielen tulkki, suomen- ja ruotsinkielen tulkki ja suomen- ja viittomakielen tulkki. Valtakunnalliset tapahtumat pyritään aina järjestämään esteettömissä tiloissa.

Ota yhteyttä järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattoriin, jos sinulla on kehittämisehdotuksia tapahtumien saavutettavuuteen liittyen.
 

Turvallisemman tilan säännöt

Tutustu turvallisemman tilan sääntöihin täällä!
 

Saavutettava viestintä

Nettisivustomme täyttää lähes kaikilta toiminnoiltaan WCAG 2.1-ohjeistuksen (Web Content Accessibility Guidelines, Verkkosisällön saavutettavuusohjeet) vaatimukset.

Mikäli huomaat puutteita viestinnän saavutettavuudessa, otathan yhteyttä tiedottajaan (sisältöön liittyvät asiat) tai järjestelmäasiantuntijaan (nettisivuston, Jemma-pilvipalvelun ja VanuExtran tekniset asiat).
 

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöön voit ottaa yhteyttä, jos tunnet, että sinua on ahdisteltu, kiusattu tai muuten kohdeltu epätasa-arvoisesti Vasemmistonuorten toiminnassa (mukaanlukien paikallinen ja valtakunnallinen toiminta sekä toiminnan piiriin kuuluvat internet-keskustelut). Voit ottaa yhteyttä myös, jos koet, että jotakuta toista kohtaan on käyttäydytty väärin tai jos kohtaat häirintään liittyvän ongelman, jota et itse osaa ratkaista.

Tutustu häirintäyhdyshenkilöiden toimenkuvaa tarkemmin ja ota yhteyttä heihin täällä!
 

Hallituksen tasa-arvovastaavat

Hallituksen tasa-arvovastaavat seuraavat hallituksen toiminnan ja politiikan tasa-arvovaikutuksia ja -näkökulmia. Heihin voi olla yhteydessä Vasemmistonuorten tasa-arvopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Hallituksen tasa-arvovastaavina toimivat syksystä 2018 eteenpäin Noora Tapio ja Ira Vainikainen.