Vasemmistonuorten hallitus on laatinut ja allekirjoittanut nämä turvallisemman tilan säännöt Brysselissä 19.11.2016.

 

Älä tee oletuksia henkilöstä, hänen taustoistaan tai mielipiteistään ihonvärin, muiden ulkoisten ominaisuuksien tai puheen perusteella.
Älä oleta maantieteellisen alkuperän pohjalta.
Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalisuutta.
Älä oleta kaikkien pystyvän siihen mihin sinä.
Älä oleta kaikkien olevan terveitä.

Ole ymmärtäväinen toveria kohtaan.
Kunnioita.
Älä halvenna tai nolaa toisia.
Älä naura toisen virheille, mutta voit nauraa virheentekijän kanssa.
Älä koske toisia ilman lupaa, kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa.

Luo ympäristö, jossa on helppo pitää puheenvuoroja.
Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia stereotypioita edes “vitsillä” tai “ironisesti”, ellet itse kuulu kyseiseen ryhmään.
Älä käytä ableistisia termejä. Ei toisinneta niitä myöskään hallituksen ulostuloissa.
Tue ja mahdollista toisten osallistumista ja kuulluksi tulemista esimerkiksi avaamalla itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet.

Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.
Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Muista, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia.
Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään sen perusteella noudattavatko heidän ulosantinsa kielioppisääntöjä tai ovatko ne täydellisesti jäsenneltyjä.
Älä käytä herruustekniikoita.
Älä arvota tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta, äläkä arvioi ennakolta toisen kykyjä ja tietämystä.
Älä jaa työtä ja tehtäviä sukupuolen perusteella.
Hyväksy virheet.
Hyväksy erimielisyydet. / Täytyy saada olla sitä mieltä mitä on ilman häpeää.
Pitäydy ulkonäön arvostelusta.
Jos joku käyttäytyy normista poikkeavasti, voi luottaa, että hän itse tietää miksi näin on.
Jos jollain on erityisominaisuus, hän ei välttämättä halua olla sen “asiantuntija”.
Pyri tarkastelemaan omaa etuoikeuttasi.
Muista, että toisen kulttuuri on hänen omansa.

Käytetään esteettömiä tiloja. Huomioi illanvietoissa myös ikä.
Selvitetään erityistarpeet etukäteen.
Anna selkeät ohjeet ja riittävästi taukoja turvallisen olon takaamiseksi.

Jokaisella on velvollisuus puuttua väärinkäytöksiin.


Järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattorin koostama Prezi-esitys Turvallisemman tilan säännöistä löytyy täältä. Voit käyttää esitystä Vasemmistonuorten tapahtumissa esitellessäsi säännöt osallistujille!