Tasa-arvotyötä ja -politiikkaa Vasemmistonuorissa tekevät erityisesti tasa-arvojaosto ja hallituksen tasa-arvovastaavat. Lisäksi on nimetty häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi olla yhteydessä häirintätilanteissa. Myös piirijärjestöissä on valittu tasa-arvovastaavia, joihin voi olla yhteydessä huomatessaan tai kohdatessaan tasa-arvo-ongelmia Vasemmistonuorten toiminnassa.

Tutustu vuonna 2018 päivitettyyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan täällä!

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöön voit ottaa yhteyttä, jos tunnet, että sinua on ahdisteltu, kiusattu tai muuten kohdeltu epätasa-arvoisesti Vasemmistonuorten toiminnassa (mukaanlukien paikallinen ja valtakunnallinen toiminta sekä toiminnan piiriin kuuluvat internet-keskustelut). Voit ottaa yhteyttä myös, jos koet, että jotakuta toista kohtaan on käyttäydytty väärin tai jos kohtaat häirintään liittyvän ongelman, jota et itse osaa ratkaista.

Häirintäyhdyshenkilöltä saat tukea ja neuvoja ja voitte yhdessä miettiä, kuinka edetä asiassa. Jokainen tapaus käsitellään luottamuksellisesti, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen kanssa käytyä keskustelua ja sopimusta. Häirintäyhdyshenkilöt ovat vaitiolovelvollisia, eivätkä keskustele tapauksista edes toistensa kanssa ilman lupaasi.

Keskusjärjestön häirintäyhdyshenkilöt ovat Vasemmistonuoret ry:n työntekijöitä ja heidän osaamistaan ylläpidetään koulutuksilla. 

Vasemmistonuorten valtakunnallisissa tapahtumissa valitaan usein tapahtumakohtaiset häirintäyhdyshenkilöt, jotka voivat auttaa tilanteessa jo paikan päällä.

Katso täältä, kuinka ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön.

Hallituksen tasa-arvovastaavat

Hallituksen tasa-arvovastaavat seuraavat hallituksen toiminnan ja politiikan tasa-arvovaikutuksia ja -näkökulmia. Heihin voi olla yhteydessä Vasemmistonuorten tasa-arvopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Hallituksen tasa-arvovastaavina toimivat syksystä 2018 eteenpäin Noora Tapio ja Ira Vainikainen.