Sisäministeri Kai Mykkänen on vihdoin myöntänyt riippumattoman selvityksen tarpeellisuuden. Vihdoinkin vastataan useiden monien tahojen huoleen siitä noudattaako Suomi perustavia ihmisoikeusvelvoitteitaan.

On Sipilän hallituksen syytä, että olemme tässä tilanteessa. Kuluvalla hallituskaudella turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun on rajoitettu, valitusaikoja lyhennetty, turvapaikkaperusteita kiristetty, mahdollisuus humanitaariseen suojeluun poistettu ja perheenyhdistämistä vaikeutettu entisestään. Hallituksen tekemät heikennykset Suomen turvapaikkapolitiikkaan ovat mittavia, systemaattisia ja aiheuttaneet paljon kärsimystä.

On kestämätöntä, että olemme tilanteessa jossa emme voi olla varmoja, rikkooko Suomi perustuslaissa mainittua ehdotonta palautuskieltoa ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa.

Vasemmistonuoret ja 1387 allekirjoittanutta vaatii, että sisäministeri Kai Mykkänen pitää lupauksensa ja riippumaton selvitys maahanmuuttoviraston toiminnasta todellakin tehdään.

Pakkopalautukset on keskeytettävä siihen asti kunnes voimme olla varmoja siitä, että ihmisoikeussopimuksissa turvapaikanhakijalle turvatut oikeudet tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin sekä oikeudenmukaiseen menettelyyn turvapaikanhaussa toteutuvat. Maahanmuuttoviraston epäinhimillinen toiminta vaikuttaa ihmisiin ja perheisiin koko ajan!