LIITTOKOKOUSMAKSU JA EDUSTAJAMÄÄRÄT

Hallitus päätti laskea tuntuvasti edustajakohtaista liittokokousmaksua. Vuonna 2021 liittokokousmaksu on 25 euroa osallistujaa kohden.

Liittarissa jäsenistöä edustavat Vasemmistonuorten yhdeksän piirijärjestön valitsemat liittokokousedustajat, yhteensä 170 edustajaa. Kaikilla piirijärjestöillä on oikeus lähettää yhdistyksen sääntöjen 7§ mukaisesti edustajia seuraavissa määrissä.

Etelä-Suomi 56
Häme 30
Itä-Suomi 19
Kainuu 5
Keski-Suomi 13
Lappi 9
Pohjois-Pohjanmaa 12
Satakunta 7
Varsinais-Suomi 19

Yhteensä 170