Äänestyksen tulos

Vasemmistonuorten neuvoa-antavan jäsenäänestyksen 11.-25.10.2019 järjestön seuraavasta puheenjohtajasta voitti Liban Sheikh (Hämeen Vasemmistonuoret). Äänestyksessä annettiin yhteensä 418 ääntä. Puheenjohtaja valitaan virallisesti liittokokouksessa Kajaanissa 1.-3.11.2019.

Siirtoäänivaalitapaa käyttävässä äänestyksessä äänestäjät asettivat kuudesta ehdokkaasta kolme itselleen mieleisintä ehdokasta järjestykseen. Äänestyksessä oli myös mahdollista antaa tyhjiä ääniä. Laskennassa edettiin siten, että ensiksi karsittiin se ehdokkaista, joka on saanut vähiten 1-ääniä. Tämän ehdokkaan äänet jaettiin uudelleen jäljelle jääneiden ehdokkaiden kesken karsiutunutta ehdokasta äänestäiden antamien 2-äänten mukaan. Tämän jälkeen katsottiin, kuka tässä tilanteessa on saanut vähiten ääniä, ja myös hänen äänestäjiensä 2-äänet jaettiin eteenpäin. Mikäli 2-ääni oltiin annettu jo tippuneelle ehdokkaalle tai mikäli 2-ääni oli tyhjä, katsottiin kenelle 3-ääni oli annettu, ja jaettiin tämä ääni kyseiselle ehdokkaalle. Näin edettiin, kunnes voittaja oli selvillä.

Ehdokkaiden saamat äänet kokonaisuudessaan

1-sijan ääniä ehdokkaille

Emmastiina Hesso, 15
Mikko Hietala, 7
Markus Karjalainen, 15
Ajak Majok, 74
Liban Sheikh, 163
Noora Tapio, 144

2-sijan ääniä ehdokkaille

Emmastiina Hesso, 40
Mikko Hietala, 21
Markus Karjalainen, 29
Ajak Majok, 86
Liban Sheikh, 109
Noora Tapio, 112

Tyhjiä 2-ääniä: 21

3-sijan ääniä ehdokkaille

Emmastiina Hesso, 72
Mikko Hietala, 32
Markus Karjalainen, 26
Ajak Majok, 110
Liban Sheikh, 60
Noora Tapio, 55

Tyhjiä 3-ääniä: 63


Ensimmäinen kierros

Ensimmäisellä kierroksella vähiten 1-ääniä saanutta Mikko Hietalaa 1-sijalla äänestäneiden 2-äänet lisätään muiden ehdokkaiden 1-ääniin, jolloin niiden lopputulokseksi tulee:

Emmastiina Hesso, 15
Markus Karjalainen, 15
Ajak Majok, 77
Liban Sheikh, 165
Noora Tapio, 146

Toinen kierros

Emmastiina Hesson ja Markus Karjalaisen saadessa saman verran ääniä ensimmäisellä kierroksella, molemmat karsiutuvat. Heidän molempien osalta katsotaan heitä 1-sijalle äänestäneiden 2-äänet. Jos 2-ääni on annettu tyhjänä tai karsiutuneelle ehdokkaalle, katsotaan 3-ääni.

Emmastiina Hesson äänestäjien 2-äänet:
Ajak Majok, 2 + 2* = 4
Liban Sheikh, 1
Noora Tapio, 8

Tyhjiä: 1 (ei 3-ääniä)
Mikko Hietala, karsiutunut: 2 (3-ääniä: 1 tyhjä, *1 Ajak Majokille)
Markus Karjalainen, karsiutunut: 1 (3-ääniä: *1 Ajak Majokille)

Markus Karjalaisen äänestäjien 2-äänet:
Ajak Majok, 2 + 1 = 3
Liban Sheikh, 4 + 1* = 5
Noora Tapio, 2 + 2* = 4

Tyhjiä 2-ääniä: 2 (ei 3-ääniä)
Emmastiina Hesso, karsiutunut: 3 (3-ääniä: *1 Ajak Majokille, *1 Noora Tapiolle, *1 Liban Sheikhille)
Mikko Hietala, karsiutunut: 2 (3-ääniä: 1 tyhjä, *1 Noora Tapiolle)

Äänet lisätään jäljelle jääville ehdokkaille, joiden toisen kierroksen äänimääriksi tulevat:

Ajak Majok, 77 + 4 + 3 = 84
Liban Sheikh, 165 + 1 + 5 = 171
Noora Tapio, 146 + 8 + 4 = 158

Kolmas kierros

Kolmannella kierroksella vähiten 1-ääniä toisella kierroksella saaneen Ajak Majokin äänestäjiltä lisätään siirtoääniä muille jäljelle jääville ehdokkaille, jolloin lopputulokseksi tulee:

Liban Sheikh, 171 + 36 + *5 + *1 = 213
Noora Tapio, 158 + 26 + *2 + *2 = 188

Emmastiina Hesso, karsiutunut: 9 (3-ääniä: *5 Liban Sheikhille, *2 Noora Tapiolle, 2 Mikko Hietalalle)
Markus Karjalainen, karsiutunut: 3 (3-ääniä: *1 Liban Sheikhille, *2 Noora Tapiolle)

Eniten ääniä saanut ehdokas Liban Sheikh voittaa äänestyksen.


Äänestysaktiivisuus

Äänioikeutettuja oli äänestyksessä yhteensä 3237 Vasemmistonuorten jäsentä. Ääniä annettiin 418 kappaletta ja äänestysprosentti oli kaikista äänioikeutetuista 12,91%. Huomionarvoista on, ettei kaikkia äänioikeutettuja tavoitettu sähköpostitse, eivätkä kaikki äänioikeutetut näin ollen saaneet äänestykseen vaadittavaa jäsentunnistetta. Tunnisteen hakeminen oli mahdollista erikseen, mutta nosti todennäköisesti äänestyskynnystä monille. Äänestysaktiivisuus Vasemmistonuorten ensimmäisessä henkilöjäsenäänestyksessä oli siis kohtalainen suhteessa varmuudella tavoitettuihin äänioikeutettuihin.

Äänestys oli kaikista vilkkainta sen alkaessa, rauhallisinta puolivälissä äänestystä ja nousi jälleen äänestysajan loppua kohden.

Kuvaaja annetuista äänistä jokaista äänestyspäivää kohden.

 

Kuvaaja annetuista äänistä piirijärjestöittäin.

 

Äänioikeutettujen määrään on korjattu oheisessa tilastoinnissa joitakin eronneita jäseniä sekä äänioikeuslukumäärään virheellisesti aluksi ilmoitettuja.