1. Kokoussaliin pääsee vain esittämällä kokouksen edustaja-, seuraaja-, vieras-, työntekijä- tai lehdistökortin. Kortin saa ilmoittautuessa kokoukseen. Tarvittaessa kokouksessa voidaan pitää vain edustajille ja Vasemmistonuoret ry:n hallituksen jäsenille avoimia istuntoja.

2. Edustajien lisäksi puhe- ja esitysoikeus on Vasemmistonuoret ry:n hallituksenjäsenillä, Vasemmistonuoret ry:n työntekijöillä ja kokouksen puheenjohtajistolla. Puheenjohtajisto voi tarvittaessa myöntää puheoikeuden myös muille.

3. Kaikki puheenvuorot pyydetään kokouksen puheenjohtajilta kirjallisesti.

4. Kaikki puheenvuorot pidetään kokoussalin puhujakorokkeelta. Puheenvuoro aloitetaan kertomalla oma nimi.

5. Yleiskeskustelussa käytettävän puheenvuoron enimmäispituus on kolme (3) minuuttia. Muut puheenvuorot, kuten kommenttipuheenvuorot voivat olla enintään minuutin (1) mittaisia.  Asiakohtien esittelypuheenvuorot voivat olla pidempiä, kuten myös vastaesitysten esittelyt. Henkilövalintoihin liittyvät kannatuspuheenvuorot pidetään niille kokouksessa erikseen varattuna ajankohtana ja niiden enimmäispituus on yksi (1) minuutti. Puheenjohtajisto voi käyttää harkintaa puheenvuorojen myöntämisessä ja niiden keston määrittelyssä.

6. Henkilöesitykset, aloitteet, kannanotot sekä käsiteltäviä asiakirjoja (poliittinen ohjelma, säännöt koskevat esitykset sekä niiden kannatukset samoin kuin henkilöesitykset on jätettävä kirjallisina kokouksen sihteeristölle lauantaina 2.11.2019 määräaikaan kello 11.00 mennessä. Esitykset henkilövalinnoista on tehtävä kirjallisesti. Henkilöesityksiä ei tarvitse kannattaa. Henkilöesitysten osalta on esittäjän velvollisuus varmistaa etukäteen esitetyn henkilön suostumus tehtävään.

7. Kokouspaikalla noudatetaan kiinteistön haltijan antamia ja yhteisesti sovittujasääntöjä. Tupakointi ja esiintyminen päihteiden vaikutuksen alaisena kokoustiloissa on kielletty.

8. Kokouksen puheenjohtajisto vastaa järjestyksen säilymisestä kokouksessa ja päättää kokouksen menettelytavoista. Puheenjohtajisto ja kokouksen järjestyksestä vastaavat henkilöt voivat poistaa kokoussalista henkilön, joka rikkoo sovittuja sääntöjä.

9. Kokouksen äänestysjärjestys

Puheenjohtajavaali ja varapuheenjohtajavaali käydään suljetuin lipuin siirtoäänivaalina.

Edustajat asettavat ehdokkaat äänestyslipulle mieluisuusjärjestykseen. Äänet lasketaan kierroksissa siten, että vain enemmistö johtaa valintaan. Jos enemmistöä ei saada ensimmäisellä kierroksella, vähiten ääniä saanut tippuu äänestyksestä, ja tätä äänestäneiden lipuista lasketaan äänet seuraavalla kierroksella mieluisuusjärjestyksessä seuraavalle ehdokkaalle. Kierroksia jatketaan kunnes yksi ehdokas saa enemmistön, jolloin hän tulee valituksi. Tätä äänestäneiden ylijääneet äänet jaetaan kunkin lapun mieluisuusjärjestyksen mukaan.

Äänestys toteutetaan siten, että jokainen äänivaltainen kirjoittaa lappuunsa mieluisuusjärjestyksessä niin monen ehdokkaan nimen kuin haluaa ja asettaane numerojärjestykseen järjestysluvuin 1., 2., 3. ja niin edelleen.

Ääntenlaskun alkaessa ensin lasketaan vain 1. äänet. Jos yksi ehdokas saa enemmistön 1. äänistä, hänet valitaan puheenjohtajavaalin ollessa kyseessä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajavaalin ollessa kyseessä 1. varapuheenjohtajaksi. Tällöin seuraavalla laskukierroksella valittua ehdokastaensisijaisesti äänestäneiden lipuista lasketaan 2. äänet. 2. äänten arvo suhteutetaan siihen, kuinka monta ääntä valittu ehdokas saa yli enemmistön.Kun tämä ylijääneiden äänten määrä jaetaan valitun ehdokkaan kokonaisäänimäärällä, saadaan laskettavien 2. äänteen kerroin. Näin jaetut 2. äänet lisätään muiden ehdokkaiden aiemmalla kierroksella saamiin ääniin.

Kertoimen ajatus on, että valintaan tarvittavat äänet poistuvat vaalista, mutta jotta ylimääräiset äänet eivät menisi hukkaan, ne jaetaan jäljellä olevien ehdokkaiden kesken. Jos kierroksen jälkeen kellään ei ole yli puolta annetuista äänistä, pudotetaan vähiten ääniä saanut ehdokas laskuista. Tällöin pudotettua ehdokas äänestäneiden lipuista lasketaan seuraavat äänetsellaisenaan ilman kertoimia.

Laskentaa jatketaan tähän tapaan, kunnes molemmat varapuheenjohtajat on valittu tai jäljellä on vain kaksi ehdokasta. Tällöin suurimman äänikertymän saanut valitaan puheenjohtajavaalin ollessa kyseessä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajavaalin ollessa kyseessä ensimmäiseksi ja toiseksi suurimman toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Henkilövaliokunta tekee esityksen hallituksen kokoonpanosta.Henkilövaliokunnan esityksen ja määräaikaan mennessä jätettyjen esitysten välillä käydään listavaali ja se tehdään siirtoäänivaalilla.