Turun Vasemmistonuorten hallitus, kuvassa Branko, Minna, Anna, Rosanna, Joonas ja Saara
Turun Vasemmistonuorten hallitus.

Ylärivi: Branko Lampi, Minna Laukkanen ja Anna Funck

Alarivi: Rosanna Fellman, Joonas Jormalainen ja Saara Nieminen 

//På svenska nedan//

Turun Vasemmistonuoret on vasemmistolainen, feministinen, sosialistinen ja punavihreä yhdistys, joka tekee nuorisotoimintaa Turun alueella.

Yhdistyksellä on hallitus, joka kokoontuu noin pari kertaa kuukaudessa, enemmän tai vähemmän. Yhdistyksen hallitus valitaan vuosittain syksyllä pidettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitus suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa.

Esimerkkejä toiminnasta ovat erilaiset tapahtumat, joissa jäsenemme voivat oppia yhteiskunnasta ja maailmasta hyvässä seurassa. Hallitus järjestää myös säännöllisesti jäsenilleen tarkoitettuja tapahtumia kuten jäseniltoja. Toimintaan kuuluvat myös oleellisesti mielenosoituksiin osallistuminen ja hauskanpito. Mahdollisuuksien mukaan hallitus järjestää tilaisuuksia, joita yhdistyksen jäsenet ovat toivoneet.

Turun Vasemmistonuoret omistaa Hirvensalossa merenrannalla sijaitsevan Aurinkolahden leiri- ja kurssikeskuksen. Keskusta vuokrataan järjestöille ja yksityishenkilöille. Lisätiedot täältä: Aurinkolahti

Turun Vasemmistonuoret Facebookissa

Sähköposti: turku@vs-vanu.fi

Tasa-arvovastaava: Minna Laukkanen (tasa-arvovastaava-tku@vs-vanu.fi)

Hallitus 2020

Puheenjohtaja
Branko Lampi

Varapuheenjohtaja
Minna Laukkanen

Hallituksen jäsenet
Rosanna Fellman
Anna Funck
Roni Hollo
Joonas Jormalainen

Saara Nieminen
Alma Jokinen

 

//På svenska//

Åbo Vänsterunga är en vänstersinnad, feministisk, socialistisk och rödgrön förening som gör ungdomsverksamhet i Åbonejden.

Föreningen har en styrelse som håller möten sådär ett par gånger i månaden, mera eller mindre. Föreningens styrelse väljs årligen under föreningens årsmöte som hålls på hösten. Styrelsen planerar och genomför verksamhet i enlighet med föreningens syfte.

Exempel på verksamheten är olika evenemang där våra medlemmar kan lära sig om samhället och världen i gott sällskap. Styrelsen arrangerar även regelbundet händelser för dess medlemmar, liksom medlemskvällar. Delaktighet i demonstrationer och att ha skoj tillhör naturligtvis också verksamheten. I mån av möjlighet arrangerar styrelsen även sådana tillställningar som föreningens medlemmar har önskat.

Åbo Vänsterunga äger Aurinkolahti läger- och kurscenter som befinner sig vid en strand i Hirvensalo. Centret hyrs ut till föreningar och privatpersoner. Tilläggsinformation (på finska tillsvidare) här: Aurinkolahti

Åbo Vänsterunga på Facebook

E-post: turku@vs-vanu.fi

Jämställdhetsansvarig: Minna Laukkanen (tasa-arvovastaava-tku@vs-vanu.fi)

Styrelse 2020

Ordförande
Branko Lampi

Vice ordförande
Minna Laukkanen

Styrelsemedlemmar
Rosanna Fellman
Anna Funck
Roni Hollo
Joonas Jormalainen

Saara Nieminen
Alma Jokinen