Person shouting to megaphone

Vänsterunga har tusentals medlemmar och hundratals aktivister i hela Finland!

Vår nio kretsorganisationer är:
Vänsterunga i Södra Finland (Helsingfors)
Vänsterunga i Tavastland (Tammerfors)
Vänsterunga i Östra Finland (Kuopio)
Vänsterunga i Kajanaland (Kajaani)
Vänsterunga i Mellersta Finland (Jyväskylä)
Vänsterunga i Lappland (Kemi)
Vänsterunga i Norra Österbotten (Uleåborg)
Vänsterunga i Satakunta (Björneborg)
Vänsterunga i Egentliga Finland (Åbo)

Du kan finna kontaktinformation av kretsorganisationer här!