Vasemmistonuorten 32. liittokokous järjestetään Porissa 10.-12. marraskuuta 2023. Liittokokous on Vasemmistonuorten ylin päättävä elin, joka kokoontuu kahden vuoden välein. Liittokokouksessa valitaan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. 

Ehdokkaat liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi ovat Atte AhokasValtteri HarakkaMarianna HeinonenJiko KylénAaro LaihoElina LiekkinenTuomas PaananenMatias PenttalaNuutti Ruotsalainen ja Sampsa Telaranta. Myös puheenjohtajaehdokkaaksi ilmoittautunut Maiju Salminen ja varapuheenjohtajaehdokkaiksi ilmoittautuneet Vikram ChakrabortyVili Antero JousiJenny KasongoAaro Pekkarinen ja Tyrni Rankka ovat käytettävissä liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi. 

Liittohallituksen varajäseniksi ovat käytettävissä Valtteri Harakka, Marianna Heinonen, Aaro Laiho, Elina LiekkinenTuomas PaananenMatias PenttalaNuutti RuotsalainenSampsa TelarantaVikram ChakrabortyVili Antero Jousi, Aaro Pekkarinen ja Tyrni Rankka

 

Ehdokkaat liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi

 

Piiri

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Olen Atte Ahokas, 20-vuotias maantieteen opiskelija, ilmastoaktivisti ja opiskelija-aktiivi Helsingistä. Ideologisesti tunnustan vahvasti niin punaista kuin vihreää ja haaveilen maailmasta, jossa fossiilit ja kapitalismi ovat historiankirjojen lukuja.

Päiväni kuluvat opintojen, kirjojen, käsitöiden ja milloin minkäkin mielenosoituksen tai projektin parissa missä mukana.

Olen sosiaalinen ja avoin agitaattori, homokommunisti ja yhteiskuntarauhan väsymätön häiritsijä.

Miksi haet tähän tehtävään?

Haen Vasemmistonuorten hallitukseen, koska haluan olla mukana rakentamassa punavihreää vaihtoehtoa. Haluan olla mukana vahvistamassa ääniä yhteiskunnassa, jotka eivät hyväksy ihmisten, toisenlajisten eläinten ja koko elonkehän järjestelmällistä hyväksikäyttöä. Haluan tehdä oman osani sellaisen liikkeen kasvattamisessa, joka ei pelkää rakentaa parempaa huomista.

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Haluaisin olla mukana erityisesti vahvistamassa Vasemmistonuorten ympäristö- ja eläinpoliittista näkyvyyttä. Ilmastokriisiä ja luontokatoa ei voi ratkaista ilman järjestelmätason muutoksia ja siihen tarvitaan punavihreää politiikkaa.

 

 

Piiri

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Ciao! Olen Valtteri Harakka, 23-vuotias Vasemmistonuorten jäsen ja teologian ja uskonnontutkimuksen opiskelija Helsingistä. Olen toiminut Vasemmistonuorissa vuodesta 2016 lähtien erilaisissa luottamustehtävissä, kuten ESVN:n hallituksessa ja jaostoissa. Tällä hetkellä puheenjohdan Vanun kansainvälistä jaostoa ja olen hallituksen jäsen Kansainvälisessä Solidaarisuustyössä. Istun Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa SitVassin riveissä ja olen siellä talousjohtokunnan ja Ylvan hallintoneuvoston jäsen. Erityisosaamiseni on siis kansainväliset- ja talousasiat. Vapaalla tykkään katsoa elokuvia, piirtää, valokuvata ja kirjoittaa.

Miksi haet tähän tehtävään?

Haluan rakentaa Vasemmistonuorista aidosti radikaalia vaihtoehtoa valtavirtapolitiikalle ja -kulttuurille. Olemme kohta 80-vuotiaan historiamme aikana saaneet aikaan paljon muutosta, mutta elämme yhä samanlaisessa yhteiskunnassa, joka perustuu työläisten ja luonnon kestämättömään riistoon. Nuorisoliikkeenä meidän täytyy kehittää uusia ideoita ja toiminnan muotoja, jotka horjuttavat kapitalistisen yhteiskunnan rakenteita. Haen Vasemmistonuorten hallitukseen, koska koen että minulla olisi aidosti annettavaa työssä radikaalimman nuorisojärjestön rakentamisen eteen.

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Hallituksen jäsenenä tulen toimimaan tavoitteideni edistämiseksi kehittämällä uudenlaisia toiminnan muotoja, tiivistämällä Vanun kansainvälistä yhteistyötä ja lisäämällä Vanun rivijäsenten toimintamahdollisuuksia. Kehittämällä uudenlaisia toiminnan muotoja haluan tehdä työtä tavallisten rivijäsenten sitouttamisen puolesta. Tiivistämällä kansainvälistä yhteistyötä ja ideoiden ja toimintamuotojen vaihtoa sisarnuorisojärjestöjen kanssa voimme oppia toisiltamme uusia aktivismin muotoja. Haluan myös tehdä töitä Vasemmistonuorten jäsenten sosialistisen filosofian tietämyksen lisäämiseksi, järjestämällä koulutuksia, lukupiirejä ja tiedotusta, koska on tärkeää muodostaa teoreettinen pohja toiminnan ohjaamiseksi.

 

Piiri

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Moi! Oon Marianna Heinonen, helsinkiläinen-moskovalainen sosiologian opiskelija. Oon innokas oppija ja päättäväinen eriarvoisuuden torjuja. Rakastan poliittista toimintaa, opiskelua valtsikassa, lukemista ja yhdessätekemistä. 

Miksi haet tähän tehtävään?

Nykyinen poliittinen ilmapiiri tarvitsee vastavoimaa. Näen, että Vasemmistonuoret on sitä ja haluaisin olla tekemässä töitä Vanun vaikutusvallan kasvattamiseksi. Uskon, että mulla ois paljon annettavaa ja oon tosi motivoitunut tekemään hommia. Mä haluan edistää vasemmistolaisia arvoja ja yhdenvertaisuutta kaikessa mitä teen ja Vanu on yksi parhaista paikoista toteuttaa sitä.

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Osa-alueista mua kiinnostaa ainakin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, maahanmuuttokysymykset, eläinoikeudet. Ja toki Suomen nykyhallituksen kaataminen. Haluan järjestää tapahtumia, kirjoittaa kannareita ja muita tekstejä, kehitellä ja toteuttaa yhdessä kampanjoita.

 

Piiri

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Olen Jiko Kylén, 24-vuotias intohimoinen antikapitalisti Oulusta. Lähellä sydäntäni ovat cisheteropatriarkaatin ja lajisorron romuttaminen, radikaali ekologia sekä sukupuolivähemmistöjen ja mielenterveystoipujien oikeudet. Vanun lisäksi olen mukana laitavasemmistolaisessa ruohonjuuritason toiminnassa sekä useassa ihmisoikeus-, eläinoikeus- ja ympäristöjärjestössä, sillä minulle radikaalin vapauden, tasa-arvon ja hierarkiattoman kollektivismin aate yhdistää kaikkia näitä taisteluita. Vasemmistonuoriin minut toi alun perin yhteisön ja merkityksen kaipuu, ja siksi haluan olla mukana varmistamassa, että järjestömme tarjoaa jatkossakin yhteisön jokaiselle punavihreälle vapaana puolueen rajoituksista.

Miksi haet tähän tehtävään?

Haen liittohallitukseen tuodakseni periksiantamattomuuteni, mielikuvituksellisuuteni, sanavalmiuteni ja monen kentän aktivismikokemukseni tukemaan Vasemmistonuorten politiikan kehittämistä ja moninaistamista. Olen innokas pääsemään tiiviimpään yhteistyöhön muiden kaupunkien Vasemmistonuorten kanssa ja heidän kauttaan vuorovaikutuksessa kehittämään omaa tietämystäni ja osaamistani. Haluan pitää huolen, että Pohjois-Suomen näkökulmat ja haasteet pysyvät mukana Vasemmistonuorten politiikassa. Transsukupuolisena ja entisenä mielenterveystoipujana minulle on tärkeää päästä pitämään ääntä Suomen mielenterveysjärjestelmän ongelmista sekä sukupuolivähemmistöjen kohtaamasta rakenteellisesta sorrosta. Haluan tuoda myös eläinten oikeudet ja eläintuotannon alas ajamisen kiinteämmäksi osaksi Vasemmistonuorten politiikkaa. Haluan rakentaa Vasemmistonuoria, joka pysyy avoimena muutoksille sekä vaalii avointa vuorovaikutusta moninaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, mutta ennen kaikkea toimii radikaalina ja itsenäisenä nuorisojärjestönä, joka tarjoaa vaihtoehtoja ja ratkaisuja myös puolueen politiikan jäädessä riittämättömäksi.

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Liittohallituksen jäsenenä haluan olla mukana varmistamassa, että Vasemmistonuoret edistää kaikkien marginalisoiduimpien ryhmien äänen kuulemista: sukupuolivähemmistöjen, vammaisten, mielenterveystoipujien, työkyvyttömien, etnisten ja kielivähemmistöjen oikeudet sekä eläinoikeudet on tuotava vahvemmin osaksi järjestömme politiikkaa. Opettajaopiskelijana minulle on tärkeää myös, että Vasemmistonuoret ottaa vahvasti kantaa suomalaisen koulutusjärjestelmän epätasa-arvoisuuteen, kouluissa tapahtuvaan henkiseen väkivaltaan sekä oppilaisiin, opiskelijoihin ja opettajiin kohdistuviin yhä kuormittavimpiin työmääriin ja kohtuuttomiin vaatimuksiin.

Orpon hallituksen kurjistamispolitiikan kohdistuessa erityisesti köyhiin, sairaisiin ja maahanmuuttajiin Vasemmistonuorten on panostettava paitsi sorron vastustamiseen myös paremman rakentamiseen: vastavuoroinen apu, eri ihmisryhmien yhteen saattaminen ja suora toiminta ovat mahdollisuuksia tehdä punavihreistä arvoista konkretiaa paikallisella ruohonjuuritasolla. Haluan varmistaa, että Vasemmistonuoret ei pelkästään vastusta ja kritisoi vaan toimii proaktiivisena vallankumouksellisen rakkauden ja radikaalin toivon järjestönä, joka kuvittelee ja rakentaa parempaa maailmaa.

 

Piiri

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Moro! Mun nimi on Aaro Laiho. Olen 19-vuotias henkisesti kouvolalainen, vaikka Helsingissä toistaiseksi asunkin. Lukiosta keväällä valmistuneena aloitan pian siviilipalveluksen. Haluan olla edistämässä taloudellisesti, alueellisesti ja sosiaalisesti reilumpaa Suomea, ja Vasemmistonuoret onkin siihen loistava järjestö. Olen keskustelunhaluinen ja periaatekeskeinen tyyppi, joka nauttii monipuolisesti erityyppisistä aktiviteeteista aina viisumusiikista maailmanpolitiikkaan.

Miksi haet tähän tehtävään?

Haluan saada enemmän kokemusta tämäntyyppisistä tehtävistä ja Vasemmistonuorista järjestönä ylipäätään. Haluan myös olla yhdessä kehittämässä Vasemmistonuorten toimintaa.

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Olen erityisen kiinnostunut alue- talous- ja työmarkkinapolitiikasta, mutta olen avoin kokeilemaan kaikenlaista. Määrätietoisella asenteella ja vahvalla perehtymisellä olen valmis melko laajalti erilaisiin toimiin.

 

Piiri

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Moikku! Olen Félice Lehto, 24-vuotias sukupuoleton ekofeministi ja kommunisti Turusta. Vastoin yhteiskunnan asettamia polkuja opiskelen hieman kaikenlaista tieteestä taiteeseen. Vuosien saatossa olen ehtinyt etsimään omaa poliittisen toiminnan väylääni monista paikoista, mutta uskon päätyneeni hyvään paikkaan: Vasemmistonuorten, Vasemmisto-opiskelijoiden ja aktivismin kolmioon. Lukuisten poliittisten teemojen ohella minulle on erityisen tärkeää järjestötoiminnan kehittäminen.

Miksi haet tähän tehtävään?

Ympäristökriisit tekevät yhdessä muiden yhteiskunnallisten kriisien kanssa nykypäivästä vaikeamman kuin koskaan.

Vasemmistonuorten tulee olla sellainen järjestö, joka ylläpitää uskoa tulevaan yli kriisien, sillä toivossa on muutos. Samalla kun Petteri Orpo hallituksineen katsoo eteensä vain yhden hallituskauden, tulee meidän nostaa yhteiskunnan ajattelun keskiöön se, mitä tulevaisuudessa on edessä. Kriisien keikahduspisteet ylittyvät, talousjärjestelmä ylikuormittuu, marginalisoituja marginalisoidaan ja ennen kaikkea toverit, joihin planeetta maakin lukeutuu, kärsivät.

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Unelmani on tehdä työtä, joka ajattelee ja edistää vaihtoehtoista tulevaisuutta yhteisvoimin toveriemme kanssa. Millainen olisi vaihtoehtoinen talousjärjestelmämme? Entä kuinka pääsisimme siihen ihanaan tulevaisuuteen, jossa ympäristöä ja kaikkea elämää kunnioitetaan?

Yhteiskunta muuttuu pelkän vaalijärjestelmän sisältä kestämättömällä nopeudelle, joten meidän tulee ottaa toimintamme keskiöön entistä vahvemmin väkivallaton aktivismi. Lukittaudutaan valtaapitävien ympäristöterroristien konferenssibusseihin, hidasmarssitaan kaduilla työläistoveriemme puolella, vallataan palestiinalaisiin kohdistuvaa kansanmurhaa kannattavien lehterit sekä tuetaan opiskelijaköyhälistöä. Kuka kehtaa valittaa? Pullamössö vegenössö -sukupolvi!

 

'

Piiri

Etelä-Suomen Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Olen Elina Liekkinen, 23-vuotias opiskelija ja järjestöaktiivi Jyväskylästä. Opiskelen nyt neljättä vuotta yhteisöpedagogiksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Vasemmistonuorten toiminnassa olen ollut mukana aktiivisesti vuodesta 2019.

Olen opintojeni ja järjestötaustani kautta kartuttanut vahvaa osaamista järjestötoiminnasta ja esimerkiksi järjestötoiminnan kehittämisestä. Poliittisesti olen kiinnostunut erityisesti nuorisopolitiikasta ja tunnen Suomen nuorisopolitiikan ja nuorisotyön kentän tilanteen hyvin.

Vapaa-ajalla neulon, pelaan bingoa ja katson Ylen A-Studiota. Tykkään viettää aikaa muiden ihmisten seurassa ja koen olevani parhaimmillani, kun pääsen tekemään hommia muiden kanssa.

Miksi haet tähän tehtävään?

Haen hallituksen jäseneksi, koska haluan kehittää omaa poliittista ja järjestöllistä osaamistani, mihin Vasemmistonuorten hallituksessa toimiminen olisi loistava tilaisuus. Haluan myös, että Vasemmistonuoret panostaa tulevalla kaudella enemmän nuorisopolitiikkaan ja näen, että minulta löytyy vahvaa nuorisopoliittista osaamista siihen. Käytännössä haluan olla Vasemmistonuorissa pitämässä ääntä nuorista, nuorten pahoinvoinnista ja syrjäytymisestä sekä nuorisoalasta ja nuorisoalan tärkeydestä esimerkiksi kannanottojen ja somepostausten muodossa.

Tämän lisäksi Vasemmistonuoret on minulle rakas järjestö, jonka eteen haluan antaa omaa panostani ja osaamistani.

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Nuorisopolitiikan lisäksi olen kiinnostunut kaikenlaisesta järjestöllisestä kehittämisestä, joten haluaisin hallituksen jäsenenä työskennellä näiden teemojen parissa. Esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa Vasemmistonuorissa olisi syytä tarkastella ja kehittää, sillä nuoret eivät enää sitoudu yhtä pitkäaikaisesti ja -jänteisesti järjestötoimintaan kuin ennen. Piireille olisi mielestäni tärkeää järjestää koulutusta esimerkiksi jäsenhankinnasta ja vapaaehtoisten koordinoimisesta. Haluaisin olla tekemässä Vasemmistonuorista saavutettavampaa järjestöä, jossa ei tarvitse ymmärtää syvällisesti vasemmistolaista teoriaa voidakseen olla mukana toiminnassa, jossa on sekä tilaa että mahdollisuuksia oppia ja jonne kaikki punavihreät nuoret ovat tervetulleita.

 

Piiri

Lapin Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Hei toverit. Olen Tuomas Paananen 17-vuotias Kemiläinen. Opiskelen 2-vuotta Kemin lyseon lukiossa. Viisi kiinnostuksen kohdettani, joiden parissa puuhastelen, ovat politiikka, yhteiskunta, talous, filosofia ja urheilu. Vapaa-aikani vietän istumalla erilaisilla kokouksissa, lukemalla kirjoja ja koulun parissa. Kiinnostuttuani ala-asteella politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista, lähdin mukaan nuorisovaikuttamiseen, jota olen harrastanut Kemissä ja Lapissa. 

Maailmankatsomuksellisti minulle tärkeimmät asiat ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, joita haluan edistää toiminnallani. Rauha on kehityksen ja vapauden lähtökohta, johon päästää globaalilla yhteistyöllä.

Miksi haet tähän tehtävään?

Haen Vasemmistonuorten liittohallitukseen tarjotakseni vasemmistolaisen, edistyksellisen ja positiivisen vaihtoehdon oikeiston taantumukselliselle politiikalle. Olen saanut vaikuttaa monenlaisissa tehtävissä paikallisella ja alueellisella tasolla ja nyt haluaisin ottaa askeleen valtakunnalliseen nuorisopolitiikkaan, johon tunnen paloa. Haluan vaikuttaa siihen suureen epäoikeuden mukaisuuteen, jonka näen ympärilläni, miksi haen Vasemmistonuorten liittohallitukseen.

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Haluaisin olla mukana rakentamassa järjestöä, joka on vasemmistolainen vaihtoehto koko maan nuorille. Järjestöä jolla on vasemmistolaiset ratkaisut nuorten polttaviin ongelmiin ja, joka rakentaa tulevaisuus kuvan, mikä saa nuoret uskomaan vasemmistolaiseen aatteenseen. Tässä keskiössä on talouspolitiikkaa, joka haastaa uskottavasti kapitalismin sorron ja tuo sille tulevaisuuden vaihtoehdon, sosialismin. Haluaisin myös olla linkki Pohjoisen nuorten ja liiton välillä, tuoden heidän tärkeää viestiä ja sanomaa liitolle.

 

Piiri

Keski-Suomen Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Moikka! Olen Matias (ainakin vielä), 22-vuotias transihminen alunperin Seinäjoelta, mutta nyt olen päätynyt Jyväskylään opiskelemaan valtio-oppia. Opintojen ohella olen tehnyt paljon kaikenlaisia järjestö- ja aktiivi hommia. Erilaisissa järjestötoimissa olen ollut mukana jo amiksesta lähtien ja nyt kun aloitin vuosi sitten yliopistolla, päätin liittyä mukaan Vasemmistonuorten toimintaan ja en ole katunut sitä hetkeäkään! Kerrotaan myös että änkytystä minulta löytyy, mutta en anna sen estää minua puhumasta ja kertomasta mieltäni :)

Miksi haet tähän tehtävään?

Minua kiinnostaa ja on aina kiinnostanut järjestötoiminta ja niihin kuuluvat vastuutehtävät.
Erilaisia vastuu hommia on tullut myös jo paljon tehtyä (joskus vähän liikaakin), eli toisin sanoen olen mielestäni todella “tekevä” henkilö. Eli sen voin luvata, että vastuu tehtäviä tulisin todellakin tekemään.

Tässä vaiheessa kun olen saanut kokemusta Vasemmistonuorten hallitustoiminnasta piiritasolla, koen että minulla olisi paljon energiaa, aikaa sekä mahdollisesti jopa uusia ideoita annettavana liittohallitukseen, jos minut sinne valitaan!

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Kokoustaa, se on kivaa =). Mitä muuta tahtoisin tehdä riippuu paljon siitä miten liittokokous äänestää. Minua kiinnostaisi erityisesti olla mukana edistämässä yhteistyötä Vasemmistoliiton kanssa, jos päätämme heihin virallisesti liittyä ja he myös hyväksyvät sen. 

Olen myös huomannut että tykkään erittäin paljon erilaisten tapahtumien, sekä kampanjoiden järjestämisestä. Eli haluaisin tehdä tällaista toimintaa myös liittohallituksessa! Haluaisin myös olla parantamassa Vasemmistonuorten englanninkielistä toimintaa.

 

Piiri

Keski-Suomen Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Olen Nuutti Ruotsalainen, 23-vuotias sosiologian opiskelija sekä Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Jyväskylästä. Taustallani on vankka järjestökokemus eri politiikan sektoreilta. Tällä hetkellä vaikutan mm. ylioppilaskuntamme hallituksessa.

Minulle tärkeitä teemoja ovat köyhyyden ehkäisy, työoikeudet sekä aktiivinen työ ilmastokriisiä vastaan. Haluan painottaa asiapitoista politiikkaa ja olla niiden äänitorvi, joilla ei ole mahdollisuutta saada ääntään kuuluviin.

Olen erityisen huolissani yhteiskuntamme kehityssuunnasta, jossa hyvinvointivaltion viimeinen turvaverkko sekä työntekijöiden oikeudet ovat uhattuina. Vasemmistolaiselle asiapolitiikalle on nyt kova kysyntä.

Miksi haet tähän tehtävään?

Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtajana koen, että liittohallitus on seuraava askel vaikuttaa Vasemmistonuorissa. Koen myös, että kokemukseni sekä kompetenssini esim. opiskelijapolitiikasta olisi liittohallitukselle hyödyksi.

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Haen Vasemmistonuorten liittohallitukseen viemään eteenpäin teemoja, jotka ansaitsevat mielestäni vielä enemmän näkyvyyttä. Haluaisin pitää esillä liittohallituksessa työoikeuksia porvarihallituksen työelämäheikennyksiä vastaan sekä puhua aktiivisesti viimesijaisimman sosiaaliturvan heikennyksistä ja niiden vaikutuksista. Haluan tuoda kokemustani sekä osaamistani osaksi vasemmistonuorten aktiivista sekä asiantuntevaa työtä.

Haluan, että vasemmistonuoret ottaa kantaa ajankohtaisesti ja rohkeasti päivänpoliittisiin asioihin. Tulevalla liittokokouskaudella tulee tehdä aktiivista kannanottotyötä porvarihallituksen toimia vastaan.

 

Piiri

Hämeen Vasemmistonuoret

Kuka olet?

Moi oon Sampsa Telaranta ja haen Vanun liittohallitukseen! Asun tällä hetkellä Vaasassa ja olen juuri aloittanut lukio-opintoni. Minulle on erityisesti tärkeää on, että Vasemmistonuoret pysyy radikaalina vaihtoehtona muille nuorisojärjestöille.

Miksi haet tähän tehtävään?

Haen liittohallitukseen tehdäkseni Vasemmistonuorista vieläkin paremman yhteisön omalla järjestökokemuksellani! Haluan pitää hyvää huolta siitä, että Vanu on radikaali vaihtoehto muiden nuorisojärjestöjen rinnalla.  Liittohallituksessa haluaisin erityisesti kehittää meidän ruotsinkielistä toimintaamme eteenpäin!

Mitä haluaisit tehdä Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsenenä?

Liittohallituksessa haluaisin erityisesti kehittää meidän ruotsinkielistä toimintaamme eteenpäin ja luoda elävän yhteisön myös ruotsinkielisille nuorille vasemmistolaisille. Haluan myös luoda globaalisti enemmän yhteyksiä muihin nuorisojärjestöihin.