Vasemmistonuoret on poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys ja kansainvälisyys. Nämä tavoitteet eivät ole toisistaan erillisiä, vaan ne muodostavat kokonaisvaltaisen näkemyksen vapaammasta, inhimillisemmästä ja tasa-arvoisemmasta maailmasta.

Juuremme ovat demokraattisessa ja sosialistisessa työväenliikkeessä sekä muissa kansalaisliikkeissä. Tehtävänämme on tukea nuorten kehittymistä aktiivisiksi poliittisiksi toimijoiksi. Käsityksemme mukaan politiikkaa tehdään kaikkialla, eikä se rajoitu virallisiin edustuksellisiin rakenteisiin. Tuemme työtaisteluita, kansalaistottelemattomuutta ja muuta suoraa toimintaa maailman parantamiseksi.

Tutustu poliittiseen ohjelmaan ja muihin poliittisiin linjauksiimme!

Poliittinen ohjelma
Hallitusohjelma 2015–2019
Eurooppapoliittinen ohjelma