klimatdemonstration i Kajana

Vänsterungas förbundskongress beslöt 3.11.2019 att grunda ett svenskspråkigt utskott som börjar sin verksamhet i början av 2020. Anmälan har öppnats och alla Vänsterungas medlemmar är hjärtligt välkomna med i utskottets verksamhet! https://extra.vanu.fi/utskottet

Inte ännu medlem? Att bli medlem är kostnadsfritt, och som medlemsförmån får du åsikts- och kulturtidskriften Libero gratis fyra gånger om året. Bli medlem här!