klimatdemonstration i Kajana

Vill du vara med i att skapa och förstärka Vänsterungas svenskspråkiga verksamhet? Anmäl dig till svenskspråkiga utskottet!

Vänsterungas förbundskongress beslöt i början av november 2019 att grunda ett svenskspråkigt utskott. Utskottets verksamhet börjar i början av år 2020. Du behöver inte binda dig till utskottets verksamhet för hela förbundskongressperioden, utan kan vara med enligt dina egna krafter och tidtabeller, men tanken är att utskottet skolas och gruppsammanhållningen utvecklas under hela verksamhetsperioden.

Utskottet definierar sina målsättningar tillsammans med Vänsterungas styrelse. På grund av att det är fråga om ett helt nytt utskott, har du utmärkta chanser att påverka utskottets riktning och framtid! I allmänhet har Vänsterungas utskott som syfte att förverkliga föreningens verksamhet, förbereda förslag till Vänsterungas styrelse och främja organisationens värden som är socialism, demokrati, feminism, rödgrön miljörättvisa och internationalism.

Utskottet kommer att välja en ordförande, viceordförande, sekreterare, informatör och ekonomiansvarig bland sina medlemmar och dessa uppgifter kan delas på nytt under verksamhetsperioden.

 

Inte ännu medlem? Att bli medlem är kostnadsfritt, och som medlemsförmån får du åsikts- och kulturtidskriften Libero gratis fyra gånger om året. Bli medlem här!