klimatdemonstration i Kajana

Vill du vara med i att skapa och förstärka Vänsterungas svenskspråkiga verksamhet? Anmäl dig till svenskspråkiga utskottet!

Vänsterungas förbundskongress beslöt i början av november 2019 att grunda ett svenskspråkigt utskott. Hösten 2021 bestämde förbundskongresset att utskottets verksamhet fortsätter också i framtiden.

Utskottet definierar sina målsättningar tillsammans med sina medlemmar och styrelsen. I allmänhet har utskottet som syfte att förverkliga föreningens verksamhet på svenska, förbereda förslag till Vänsterungas styrelse och främja organisationens värden som är socialism, demokrati, feminism, rödgrön miljörättvisa och internationalism.

Styrelse till utskottet väljs varje december. För året 2021 sitter August Rosendal som ordförande, och Kasper Björkqvist som vice ordförande.

Du kan hitta oss på instagram @svenskavansterunga. Kom med!

Inte ännu medlem? Att bli medlem är kostnadsfritt, och som medlemsförmån får du åsikts- och kulturtidskriften Libero gratis fyra gånger om året. Bli medlem här!