Hoppa till innehåll

Om oss

Motstånd är tillåtet. Rentav önskvärt.

Vänsterunga är ett politiskt ungdosmförbund och en medborgarorganisation vars centrala värden är socialism, demokrati, feminism, rödgrön miljörättvisa och internationalism. Vi vill hjälpa unga människor utvecklas till politiskt aktiva medborgare. Vänsterunga tror inte på att politik görs enbart inom representativa strukturer, utan överallt. Vänsterunga stöder fackliga stridsåtgärder, civil olydnad och anda former av direkt aktion med syftet att förbätra världen.

Vi verkar på gatorna och i kabinetten, alltså genom allt från demonstrationer, aktioner och kampanjer till långsiktig påverkan i olika medborgarorganisationer och nätverk, fackföreningsrörelsen och allmänheten. Vi ordnar kurser och läger där medlemmar kan utbilda sig samhälleligt, njuta av fritid och lära känna nya människor. Vi verkar politiskt på kommunal, nationell och internationell nivå.

Förbundet grunades 1944 som Finlands Demokratiska Ungdomsförbund och namnet Vänsterunga togs i bruk 1998. Våra c. 3500 medlemmar verkar i nio kretsorganisationer runt hela landet. Förbundskongressen är högsta beslutsfattande organ och hålls vartannat år. Mellan kongresserna ansvarar styrelsen, som består av medlemmar från alla kretsar, för politik och verksamhet. På vårt förbundskansli i Helsingfors jobbar förutom orförande sex anställda och kretsarna har sina egna anställda. Dessutom kan alla medlemmar verka i något av förundets olika arbetsgrupper och utskott.

Kontaktuppgifter

Vänsterunga rf
Fågelviksgatan 10, vån 2
00500 Helsingfors

Tlf +358 45 348 5499

Svenska är​​enden: valter[at]vasemmistonuoret.fi
Vänsterungas svenskspråkiga kontakt är medlems- och kanslisekreterare Valter Söderman

Internationella ärenden: international@vasemmistonuoret.fi