Hyppää sisältöön

Ei yhtiöittämisille ja ulkoistuksille!

Vasemmistonuoret vaatii, että julkisten palveluiden ulkoistamisesta ja yhtiöittämisestä luovutaan pysyvästi.

Viime vuosina kunnat ovat ulkoistaneet toimintaansa voimakkaasti liikelaitoksiin ja kuntaomisteisiin osakeyhtiöihin. Yhtiömuotoon on siirretty varsinkin tukipalveluita, joka on johtanut naisvaltaisten alojen palkkojen laskuun. Yhtiöittämisen ja ulkoistamisen oletetut säästöt eivät useinkaan realisoidu suunnitellulla tavalla, ja kustannukset voivat jopa kasvaa. 

Kuntien elinvoimaisuuden kehittämisessä tulee palvelujen järjestäminen ymmärtää kokonaisuutena, johon vaikuttavat muun muassa ammattilaisten työssä jaksaminen sekä palvelujen laatu ja toimivuus. Laajat ulkoistukset tai kunnallisten palveluiden yhtiöittämiset ovat usein keino säästää rahaa henkilökunnan jo valmiiksi pienten palkkojen ja työehtojen kustannuksella. Samalla peruspalvelujen ulkoistaminen voi käytännössä johtaa työttömien määrän kasvuun sekä siten kunnan verotulojen vähenemiseen. Talouden lisäksi tuleekin arvioida kuntapäätösten vaikutuksia asukkaisiin ja työntekijöihin. 

Ei ulkoistuksille, kyllä julkisille hyvinvointipalveluille.

  • Kunnat järjestävät kuntalaisille peruspalvelut, joista on säädetty laeilla. Palvelujen ostamisesta huolimatta julkinen valta, eli kunnat, ovat viime kädessä vastuussa palvelujen toteutumisesta. 
  • Ulkoistamisen yhteydessä puhutaan aina ensin säästöistä. Niitä syntyy tutkimusten mukaan ulkoistajalle vain, jos koko ulkoistusprosessi on tehty hyvin ja huolellisesti. Ulkoistamissopimukset voivat synnyttää myös lisää kustannuksia, kun kuntien pitää valvoa laatua ja sopimusten toimeenpanoa. Yritykset voivat myös tavoitella voittoja palvelun laadun kustannuksella.
  • Jos kunta kuitenkin päättää ulkoistaa jotain palveluita oman tuotannon sijasta, pitää palveluiden ostosopimuksiin sisällyttää selkeitä ehtoja asiakkaille ja kunnalle maksettavista vahingonkorvauksista, palveluntuottajan laiminlyödessä velvoitteitaan.

Vastuullinen kunta luottaa omaan tehokkaaseen palvelutuotantoonsa, eikä edistä yhtiöittämis- ja ulkoistamiskehitystä. Laadukkaat julkiset peruspalvelut ja investoinnit muun muassa koulutukseen ovat kaikissa kunnissa kestävän elinkeinopolitiikan pohja.