Hyppää sisältöön

Säännöt ja lomakkeet

Vasemmistonuorten säännöt on hyväksytty Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto – SDNL ry:n 20. liittokokouksessa 22.-23.5.1999 Joensuussa. Sääntöjen § 7 on muutettu Vasemmistonuoret ry:n 22. yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 24.-25.5.2003 Jyväskylässä.

Vasemmistonuoret ry:n työ-, talous- ja matkustusohjesäännössä määrätään yhdistyksen johtamisesta, yhdistyksen toimintaan kuuluvien asioiden valmistelusta, yhdistyksen työntekijöiden ja toimielinten tehtävistä sekä siitä, kenen päätettäväksi asia kuuluu.

Vasemmistonuorten hallituksen valitsema työvaliokunta voi myöntää Vasemmistonuorten talousarvioon varattua projektirahaa erilaisiin piiri- ja perusjärjestöjen sekä toimintaryhmien toteuttamiin hankkeisiin harkintansa mukaan hallituksen sille myöntämin valtuuksin. Projektirahaa myönnetään projektiluonteisiin, lyhytkestoisiin hankkeisiin.

Vasemmistonuoret ry:n ohjesäännössä määrätään järjestön sääntöjen pykälässä 10 säädetyn jäsenäänestyksen järjestämisestä. Tarkoituksena on varmistaa jäsenäänestysten sujuva, yhdenvertainen ja läpinäkyvä toimittaminen.


Matka- ja kulukorvausten hakeminen

Voit hakea korvauksia Vasemmistonuorten toiminnan yhteydessä aiheutuvista kuluista kun asiasta on tiedotettu tai sovittu etukäteen. Paperisten kulukorvauslomakkeiden ohella järjestöllä on käytössä sähköinen kulukorvauslomake.

  1. Kirjaudu sisään Vanuextraan https://extra.vanu.fi/user
    Kaikilla Vasemmistonuorten jäsenillä ja työntekijöillä on käyttäjätunnus Vanuextraan. Mikäli et tiedä salasanaasi, pyydä uutta salasanaa: https://extra.vanu.fi/user/password . Mikäli salasana ei saavu sähköpostiisi, tarkista keskustoimistolta onko sähköpostiosoitteesi oikein jäsenrekisterissä ( toimisto@vasemmistonuoret.fi ).
  2. Täytä kulukorvauslomake https://extra.vanu.fi/kulukorvauslomake. Kirjoita ensimmäiseen kenttään selite kulun aiheesta. Valitse sopiva kulurivi riippuen kulun tyypistä. Voit valita useamman vaihtoehdon, mikäli kulukorvaus koostuu esimerkiksi sekä matkalipusta että ruokailusta. Lataa kuluriville tosite (kuitti, matkalippu tai vastaava) omista tiedostoistasi. Tositteeksi käyvät mm. PDF-tiedostot, skannatut tositteet ja hyvälaatuiset valokuvat. Kirjoita lopuksi tilinumerosi sekä kulujen loppusumma (myös vaikka kulut koostuisivat vain yhdestä kuitista).
  3. Kulukorvaus käsitellään mahdollisimman pian. Hyväksytystä kulukorvauksesta ei tule erillistä ilmoitusta vaan hakija saa korvauksen suoraan lomakkeessa ilmoitetulle tilille. Mikäli lomake kaipaa täsmennystä tai kulukorvausta ei hyväksytä, hakijaan ollaan yhteydessä.

Matka- ja kulukorvauksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä pääsihteeri Amroon: paasihteeri@amro, 045 644 7880.


Projektirahahakemus

Intoa järjestää huikea tapahtuma tai laittaa mielenkiintoinen hanke käyntiin? Hae Vasemmistonuorten projektirahaa!

Voit hakea projektirahaa sähköisesti tällä lomakkeella.

Vasemmistonuorten hallituksen valitsema työvaliokunta voi myöntää Vasemmistonuorten talousarvioon varattua projektirahaa erilaisiin piiri- ja perusjärjestöjen sekä toimintaryhmien (vähintään kolmen Vasemmistonuorten jäsenen muodostama vapaamuotoinen ryhmä) toteuttamiin hankkeisiin. Projektirahaa myönnetään projektiluonteisiin, lyhytkestoisiin hankkeisiin.

Projektirahaa myönnetään erityisesti Vasemmistonuorten toimintasuunnitelman ja poliittisen ohjelman toteuttamiseen alueellisesti, Vasemmistonuorten valtakunnallisten kampanjoiden toteuttamiseen, keskusjärjestön vuotuisten painopistealueiden mukaisiin projekteihin, piiri- ja perusjärjestöjen sekä muun alueellisen toiminnan aktivointiin ja jäsenhankintatempauksiin, Vasemmistonuorten jaostojen ja työryhmien omiin projekteihin, paikallisen perusjärjestötoiminnan käynnistämiseen, Vasemmistoliiton nuorten (alle 30-vuotiaiden) ehdokkaiden vaalityötä tukeviin projekteihin sekä nuorten kunnanvaltuutettujen ja lautakuntanuorten toiminnan tukemiseen.

Projektirahaa anotaan Vasemmistonuorten työvaliokunnalta kirjallisella hakemuksella, joka tulee toimittaa Vasemmistonuorten keskustoimistolle viimeistään seitsemän päivää ennen seuraavaa työvaliokunnan kokousta. Projektirahahakemus pitää jättää työvaliokunnalle ennen sen tapahtuman alkua, johon projektirahaa haetaan. Työvaliokunta kokoustaa joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas tiistai.

Lue koko projektirahaohjesääntö ja tarkat hakuohjeet täältä.