Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Evästeet

Verkkosivustomme ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ilman käyttäjän suostumusta sähköpostiosoitteita tai mitään muita henkilökohtaisia tai tunnistettavia tietoja. Verkkosivustolla käytetään vain verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Statistiikka

Verkkosivustolla on käytössä statistiikka. Statistiikka ei käytä evästeitä, eikä dataa välitetä kolmannelle osapuolelle, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa, koska kaikki IP-osoitetiedot on anonymisoitu. Sivuston statistiikka kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja ja on sivuston kehittämisen kannalta välttämätön.


Vasemmistonuoret ry:n jäsenrekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Vasemmistonuoret ry (Vanu), Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki, puh. 045-348 5499. Y-tunnus 0202105-9. Rekisteriasioita hoitaa Vasemmistonuoret ry:n toimistosihteeri, toimisto[at]vasemmistonuoret.fi.

Rekisterin nimi
Vasemmistonuoret ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisteröidyn suostumuksella, jäsen- tai yhteistyösuhteen vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva Vasemmistonuoret ry:n toimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Vasemmistonuoret ry:n tapahtumiin ja toimintaan liittyen tiedottamiseen, analysointiin ja suunnittelemiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus
– Järjestössä toimimiseen liittyvät tiedot kuten piirin ja/tai osaston jäsenyys, liittymispäivämäärä, luottamustoimet ja osallisuudet järjestön tapahtumissa.

Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään järjestöön liittymisen yhteydessä, toiminnan aikana, eri tapahtumiin ilmoittauduttaessa tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

Tietojen luovutus
Vasemmistonuoret ry ei luovuta henkilötietoja yhdistyksen ulkopuolelle. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Henkilötietorekisteri sijaitsee jäsen- ja toimistosihteerin hallinnoimalla palvelimella. Siitä otetaan toiminnan niin vaatiessa rajattuja kopiota tapahtumien järjestäjille. Alueellisilla työntekijöillä on pääsy vain oman piirijärjestönsä jäsenten tietoihin. Rekisterin käyttöoikeus on lisäksi pääsihteerillä, jäsen- ja koulutussihteerillä sekä tiedottajalla. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea jokaisen käsittelijän huolellisuuteen ja varovaisuuteen sekä henkilötietosuojalain noudattamiseen.

Tarkastusoikeus
Jäsenellä ja muulla rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteella: Vasemmistonuoret ry /jäsen- ja toimistosihteeri, Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää jäsen- ja toimistosihteerille henkilökohtaisesti.


Vasemmistonuoret ry:n uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Vasemmistonuoret ry, Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki, puh. 045-348 5499. Y-tunnus 0202105-9. Uutiskirjeen rekisteriasioita hoitaa Vasemmistonuorten toimistosihteeri, toimisto[at]vasemmistonuoret.fi.

Rekisterin nimi
Vasemmistonuorten uutiskirje

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisteröidyn suostumuksella, jäsen- tai yhteistyösuhteen vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus
Vasemmistonuorten uutiskirjeen rekisterin käyttötarkoitus on tiedottaa Vasemmistonuorten jäseniä ja muita järjestön toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä järjestön toiminnasta sähköpostitse.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterin sisältämät henkilötiedot ovat rekisteröidyn sähköpostiosoite sekä mahdollisesti etu- ja sukunimi. Lue täältä, mitä dataa Mailjet-alusta kerää ja käsittelee dataa: https://www.mailjet.com/privacy-policy/.

Tietolähteet
Tiedot saadaan henkilön liittyessä jäseneksi (jos on jäseneksi liittyessä toivonut listalle liittämistä), erikseen pyytäessä liittämistä listalle tai itse liittyessä listalle.

Tietojen luovutukset
Vasemmistonuoret ei luovuta rekisterin tietoja eteenpäin. 

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen
Rekisteri sijaitsee Mailjet-alustalla. Rekisterin käyttöoikeus on Vasemmistonuoret ry:n työntekijöillä. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea tietojen käsittelijän huolellisuuteen sekä henkilötietosuojalain noudattamiseen.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen
Tietonsa luovuttanut voi pyytää koska tahansa rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.


Vasemmistonuoret ry:n vetoomusten allekirjoittaneiden rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Vasemmistonuoret ry, Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki, puh. 045-348 5499. Y-tunnus 0202105-9. Vetoomusten allekirjoittaneiden rekisteriasioita hoitaa Vasemmistonuorten viestinnän suunnittelija, tiedottaja[at]vasemmistonuoret.fi.

Rekisterin nimi
Vasemmistonuorten vetoomusten allekirjoittaneiden rekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisteröidyn suostumuksella, jäsen- tai yhteistyösuhteen vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus
Vasemmistonuorten vetoomusten allekirjoittaneiden rekisterin käyttötarkoitus on toimittaa allekirjoituslistoja vaikuttajille ja pitää yhteyttä henkilöihin, jotka ovat allekirjoittaneet Vasemmistonuorten vetoomuksia.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää allekirjoittaneen (rekisteröidyn) etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, paikkakunnan sekä listan vetoomuksista, jotka henkilö on allekirjoittanut. Rekisteri voi sisältää myös muita tietoja, mikäli rekisteröity on niitä ilmoittanut.

Tietolähteet
Tiedot saadaan henkilön allekirjoittaessa Vasemmistonuorten vetoomuksen.

Tietojen luovutukset
Rekisteri sijaitsee Action Network -alustalla, jonka toimistot ja järjestelmät sijaitsevat Yhdysvalloissa, joten tietoja voidaan siirtää osittain Yhdysvaltoihin. Kun vetoomuksen allekirjoitusten kerääminen loppuu, rekisterinpitäjä luovuttaa vetoomuksen yhteydessä allekirjoittaneiden etunimen, sukunimen ja paikkakunnan henkilölle, kenelle vetoomus on suunnattu. Mikäli vetoomus on suunnattu henkilölle, joka sijaitsee EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, voidaan kyseiseen vetoomukseen liitettyjä henkilötietoja luovuttaa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja muille tahoille eteenpäin.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen
Rekisteri sijaitsee Action Network -alustalla. Action Networkin toimistot ja järjestelmät sijaitsevat Yhdysvalloissa, joten tietoja voidaan siirtää osittain Yhdysvaltoihin. Action Network tarjoaa kaikki GDPR:n myötä vaadittavat työkalut. Rekisterin käyttöoikeudet ovat tiedottajalla ja kampanjakohtaisilla työntekijöillä. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea tietojen käsittelijän huolellisuuteen sekä henkilötietosuojalain noudattamiseen.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen
Rekisteröity voi pyytää koska tahansa rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterien ylläpitäjään.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.


Vasemmistonuoret ry:n WhatsApp-uutisviestit-rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Vasemmistonuoret ry, Lintulahdenkatu 10, 2. krs, 00500 Helsinki, puh. 045-348 5499. Y-tunnus 0202105-9. Rekisteriasioita hoitaa Vasemmistonuoret ry:n viestinnän suunnittelija, tiedottaja[at]vasemmistonuoret.fi.

Rekisterin nimi
Vasemmistonuorten WhatsApp-uutisviesti -rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisteröidyn suostumuksella, jäsen- tai yhteistyösuhteen vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus
Vasemmistonuorten WhatsApp-uutisviesti -rekisteriä käytetään Vasemmistonuorten tapahtumista ja uutisista tiedottamiseen WhatsApp-viestisovelluksen kautta.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää rekisteröidyn etu- ja sukunimen sekä hänen puhelinnumeronsa.

Tietolähteet
Rekisteröity on itse ilmoittanut rekisterinpitäjälle yhteystietonsa ja halunsa tulla lisätyksi rekisteriin.

Tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin henkilötietoja muille osapuolille tarkoituksellisesti eteenpäin, mutta WhatsApp-sovellus on Facebookin omistama ja sen pääkonttorit sijaitsevat Yhdysvalloissa, joten tietoja voidaan osittain käsitellä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella.

Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen
Rekisteri sijaitsee tiedottajan WhatsApp-tilillä sekä tallennettuina yhteystietoina hänen työmatkapuhelimessaan. Kopio yhteystiedoista sijaitsee järjestön hallinnoimalla palvelimella. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea tietojen käsittelijän huolellisuuteen sekä henkilötietosuojalain noudattamiseen.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen
Rekisteröity voi koska tahansa pyytää rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.