Hyppää sisältöön

Ekokriisi ratkaistaan ekososialismilla

Vasemmistonuoret: Kapitalismin aiheuttamat ongelmat eivät ratkea kapitalismilla. Siksi tarvitsemme ekososialistista politiikkaa.

Ilmastonmuutos ja ekokriisi pahenevat päivä päivältä. Tästä kertovat muun muassa käynnissä oleva historiallisen paha helleaalto sekä alati kasvavat kasvihuonekaasupäästöt. Silti yhteiskunnat ovat olleet kykenemättömiä vastaamaan tähän ongelmaan. 

Ympäristöongelmat ovat suoraan kapitalistiseen talousjärjestelmän aiheuttamia. Siksi toimet kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi ja luontotuhon estämiseksi ovat olleet lähinnä puuhastelua. Ongelmien juurisyihin ei tahdota päätöksenteossa puuttua, koska olemme niin kiinnittyneitä ajatukseen, ettei nykyiselle talousjärjestelmälle ole vaihtoehtoja.

“Meille väitetään, että planeettamme on tuhon partaalla, koska köyhät maat saastuttavat liikaa. Tai että ongelmat ovat ratkaistavissa vain päästökaupalla ja teknologisilla innovaatioilla, eikä meidän tarvitsisi muuttaa mitään talouden toiminnassa. Nämä ovat kuitenkin virheellisiä käsityksiä. Niin kauan kuin yhteiskuntamme toimivat kapitalismin ehdoilla, on tulevaisuutemme vaakalaudalla”, toteaa Vasemmistonuorten puheenjohtajan sijainen Jenni Suutari

Kapitalismin keskiössä on loputon voittojen kartuttaminen. Nykyinen talousjärjestelmä vaatii jatkuvaa talouskasvua ja yhä uusien resurssien haltuun ottamista. Se myös kasaa vaurauden ja vallan hyvin pienelle joukolle ihmisiä, kun taas suurimmalla osalla maailman ihmisistä elinolot kurjistuvat ilmastonmuutoksen myötä. Samalla valtiot uhraavat luonnonvaransa kasvattaakseen bruttokansantuotettaan ja rikkaat maat ulkoistavat ympäristötuhonsa muualle.

Ekososialismi tarkoittaa politiikkaa, joka pyrkii vastustamaan kapitalismin toimintaperiaatteita. Ekososialistista politiikkaa on esimerkiksi voitontavoittelun rajoittaminen, vaurauden tasaisempi jakaminen sekä talouden demokratisointi. Se on ihmisen ja luonnon kukoistuksen tavoittelua ja tarpeiden tyydyttämistä ilman jatkuvaa kasvua ja riistoa. 

Valtio voi edistää näitä tavoitteita esimerkiksi oikeudenmukaistamalla verotusta ottamalla käyttöön varallisuusveron, ajamalla alas fossiiliteollisuutta ja investoimalla tapoihin vähentää huomattavasti energiankulutusta nykyisestä. Ilmastoasioiden kansalaisfoorumi on esimerkki tavasta laajentaa demokratiaa nykyisestä.

“Vasemmistonuoret on koko olemassaolonsa ajan vaatinut aitoa systeeminmuutosta järjestelmän ehdoilla toimimisen sijaan. Olemme antikapitalisteja luonnon ja ihmisen puolesta. Nyt on välttämätöntä nostaa ekologisen kriisin ratkaiseminen kaiken politiikan keskiöön, sillä jokainen mittari ovat punaisella ja aika loppumassa kesken”, jyrähtää Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsen Akseli Ekola