Hyppää sisältöön

Ennemmin turvassa kuin haudassa – käyttöhuoneilla pelastetaan ihmishenkiä

Kansalaisaloite huumausaineiden käyttöhuoneista eteni keskiviikkona eduskunnan lähetekeskusteluun. Vasemmistonuoret pitävät käyttöhuoneiden laillistamista elintärkeänä tapana vähentää huumausaineiden käytön aiheuttamia haittoja sekä kuolemia.

Kannanotto ajankohtaisesta aiheesta laadittiin osana Miksi tämä on näin? -kurssia, joka on alle 20-vuotiaille jäsenille suunnattu leiri.

Diakonissalaitoksen 12.9. verkkosivuilla julkaisemassa artikkelissa selvitetään huumekuolemien kasvua. Artikkelissa kerrotaan Helsingin kaupunginkanslian tiedottaneen, että huumekuolemat kasvoivat Helsingissä kuudella prosentilla vuosittain vuosien 2015–2021 välisenä aikana. Vuonna 2021 huumekuolemien määrä oli 1,7-kertainen vuoteen 2015 verrattuna. Vahvin kasvu huumekuolemissa tapahtunuu 15-24-vuotiaiden ryhmässä ja alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa Suomi on jo Euroopan ykkönen.

Huumekuolemia pystytään merkittävästi vähentämään käyttöhuoneiden avulla. Käyttöhuoneissa se tapahtuisi esimerkiksi terveyshenkilökunnan läsnäololla, hoitoonohjauksena sekä mahdollisuudella testata käytettävät aineet vaarallisten jatkeiden varalta. Käyttöhuoneiden yhteydessä tulisi myös olla puhtaita käyttövälineitä tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi. Toisaalta myös tiedetään, että käyttöhuoneiden ja ruiskujenvaihtopisteiden puuttuminen erityisesti suonensisäisten huumeiden kohdalla aiheuttaa haittaa ja vaaraa myös sivullisille. 

Maailmalla jo arkipäiväistynyt opioidi fentanyyli on rantautunut Suomeen. Fentanyylin yliannostusriski on hyvin suuri jo itsessään, mutta on huomattu, että fentanyylia on sekoitettu ulkomailta tuotaviin huumaaviin lääkkeisin, joita Suomessa väärinkäytetään. Koska huumeita käyttäville ei ole mahdollista testata aineitaan ei-toivottujen jatkeiden varalta tai käyttää valvotussa tilassa, ovat nämä yhdisteet ovat aiheuttaneet lukuisia traagisia kuolemia. Ongelmaan on puututtava, ennen kuin fentanyyli yleistyy.

Vaikka laaja yhteiskunnallinen ongelma ei ole vain yhdellä keinolla ratkaistavissa, on aika sanoa ääneen, että käyttöhuoneiden puuttuminen maksaa ihmishenkiä jatkuvasti. Toimivaksi tunnetut keinot kuolemien vähentämiseksi on otettava käyttöön. Vasemmistonuoret suosittaa päättäjille perustason empatian omaksumista ja tutkittuun tietoon tutustumista: vaadimme käyttöhuoneiden käyttöönottoa mahdollisimman nopeasti.

Kannanotto kirjoitettiin Miksi tämä on näin -kurssilla 15.-17.9.2023.