Vasemmistonuoret ja Vihreät nuoret ja opiskelijat (ViNo) järjestävät yhdessä “Bussilla Pariisiin!” -ilmastokokousmatkan 7.-15.12.2015. Allekirjoittaneella on mahdollisuus päästä mukaan seuraamaan ilmastoneuvotteluja kunnianhimoisessa porukassa. Tässä kirjoituksessa tarkoitukseni on pohtia nopeasti yhtäältä hieman lähtökohtia Pariisin ilmastoneuvotteluihin ja toisaalta kertoa matkatunnelmia ja -odotuksia.

Taustaa Pariisin kokoukselle

Ihmisen toiminnan aiheuttamalla ilmastonmuutoksella on jo nyt vääjäämätön vaikutus maapalloomme. Ilmastonmuutoksen seurauksena sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, merenpinta nousee ja napajäätiköt sulavat. Välittömimmin ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy kehittyvissä maissa aiheuttaen kasvavaa ilmastopakolaisuutta. Nykyiset pakolaisvirrat ovat vain pisara verrattuna siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, jos ilmastonmuutosta ei pystytä hillitsemään.

Mikäli maailmanlaajuista ilmastopolitiikkaa ei muuteta, maapallon lämpötila nousee tiedeyhteisön mukaan 4-15 astetta vuoteen 2100 mennessä: kyse ei siis ole enää mistään kaukaisessa tulevaisuudessa tapahtuvasta uhkakuvasta.. Ehdottoman ilmastokatastrofin välttämiseksi lämpötilan nousu tulisi saada pysäytettyä viimeistään kahteen asteeseen, mieluummin yhteen tai 1,5 asteeseen. Lämpötilan nousun hillitsemiseksi järjestetään Pariisin ilmastokokous, jonka tavoitteena on saada aikaan sitova ilmastosopimus YK:n jäsenmaiden välille.

Työskentely kohti ilmastosopimusta on aloitettu maiden omista lähtökohdista käsin, ja jokainen maa on saanut etukäteen kirjata omat päästötavoitteensa. Omia päästötavoitteita onkin kirjannut etukäteen yli 180 maata, joten mistään leikkikentästä Pariisissa tuskin on kyse, sillä lähes kaikkien jäsenmaiden tavoitteena selkeästi on saada ilmastosopimus aikaan. Eri asia on se, millainen mahdollisesta sopimuksesta tulee ja tuleeko se riittämään yhtään mihinkään.

Ilmastonmuutos on siis jo edennyt vaiheeseen, jossa sitä ei voi enää kokonaan pysäyttää. Joka tapauksessa olemme viimeinen sukupolvi, jolla on mahdollisuuksia tehdä konkreettisia muutoksia ilmastopolitiikkaan, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä ja siihen voidaan sopeutua. Tähän hillintään on yksinkertaistettuna kaksi keinoa Pariisissa: sopimukseen voidaan saada merkittäviä tavoitteita ensinnäkin päästövähennyksistä ja toisaalta fossiilisten polttoaineiden käyttämättä jättämisestä.

Lisäksi kokouksessa pitäisi mielestäni kiinnittää huomiota oikeudenmukaisuuteen eli siihen, että kehittyville maille ja alkuperäiskansoille sovittaisiin erityisestä ilmastorahoituksesta, jotta edellä mainitut tahot voivat selvitä ilmastokatastrofin keskellä. Myös työntekijöiden muutosturvaan tulisi kiinnittää huomiota ja ylipäätään pohtia, onko jatkuvaan talouskasvuun perustuvassa yhteiskuntajärjestelmässä mahdollista päästä tavoitteellisiin ja kunnianhimoisiin ilmastoratkaisuihin, jos voitontavoittelu asetetaan joka tilanteessa kaiken muun edelle. Vallitsevassa valtiovelkakeskustelussa nimittäin unohdamme lähes poikkeuksetta sen, että suuren luokan ilmastokatastrofi on suurempi taakka tuleville sukupolville kuin yksikään euro tai dollari voisi koskaan olla. Myös lihansyönnin ilmastovaikutukset ovat tabu, jonka toivoisi jossain vaiheessa avautuvan.

Ilmastokokusmatkasta

Alun perin bussimatkaa Pariisiin olivat järjestämässä Vasemmistonuorten ja ViNon lisäksi ainakin Luonto-Liitto ja Demarinuoret, ja itsekin olin ensin ilmoittautunut reissuun Luonto-Liiton kautta. Kaksi viimeksi mainittua kuitenkin peruivat osallistumisensa matkalle Pariisin järkyttävien terrori-iskujen jälkeen. Matkojen peruminen turvallisuuteen vedoten on osin ymmärrettävää, mutta toisaalta juuri se, mihin terroristitkin osaksi pyrkivät: pelkoon. Siksi onkin tärkeää osoittaa, että terrorismi ei pysty hiljentämään kansalaisyhteiskuntaa ja vaatimuksia kunnianhimoisen ilmastosopimuksen synnystä.

Turvatoimet Pariisissa ovat ilmeisesti huipussaan, ja matkaohjelmamme onkin muuttunut melko radikaalisti alkuperäisestä. Tarkoituksemme oli nimittäin osallistua suurille ilmastomarsseille, mutta kaikki suuret massamielenosoitukset lienevät Ranskassa vallitsevien poikkeuslakien nojalla kiellettyjä. Laeista huolimatta paikalle matkaa maailman johtajien lisäksi tuhansia ilmastonmuutoksesta huolestuneita tavallisia kansalaisia, joten varmasti löydämme esimerkiksi mieleistämme työpaja- performanssi- ja seminaaritoimintaa matkamme aikana Pariisissa.

Itse matkan Pariisiin taitamme lautalla ja bussilla. Matkaamme ensin Helsingistä Saksaan Travemündeen meriteitse, josta jatkamme vielä bussilla Pariisiin saakka. Pariisissa yövymme muutaman päivän lattiamajoituksella, jonka jälkeen matkustamme Kööpenhaminan kautta takaisin Helsinkiin. Matka itsessään tulee varmasti olemaan mieleenpainuva kokemus, ja onhan Pariisin ilmastokokous historiallisen tärkeä tapahtuma. Toivottavasti pystymme luomaan yhdessä muiden ympäri maailmaa paikalle virtaavien kokousseuraajien kanssa päättäjiin painetta, jotta maapallomme saisi ansaitsemansa kunnianhimoisen ja päämäärätietoisen ilmastosopimuksen.

Matkaa voi seurata sosiaalisessa mediassa. Ainakin itse aion käyttää ahkerasti Twitteriäni (@AleksiHeikola) ja jonkin verran myös Snapchatiani (aleksi.heikola) matkalla. Kokousta voi seurata parhaiten tägeillä #cop21, #Pariisi2015 ja #BussillaPariisiin. Tervetuloa mukaan!

Linkitän tähän loppuun vielä Vasemmistonuorten ilmastotavoitteet Pariisin kokoukselle sekä ympäristöministeriön ilmastokokousaiheisen verkkosivuston.

Aleksi Heikola
Vasemmistonuorten viestintätyöryhmän puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Aleksin blogissa.