Sheikh seisoo puhujapöntössä pitämässä puhetta sisätilassa. Pitelee kännykkää kädessä, kukkia pöydällä.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikhin puhe vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa torstaina 20.8.2020. Kuva: Jani Kautto

Hyvä yleisö, arvoisat päättäjät ja ystävät. Olen Liban, opiskelija Tampereelta ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja. Tänään olen puhumassa täällä kolmesta asiasta: ilmastosta, luokkapolitiikasta ja investoinneista.

Aloitan aiheen anekdootilla: eräs ystäväni totesi kesäkuussa, että kerrankin tuntuu siltä että meillä on hallitus jonka päätöksiä ei tarvitse koko ajan pelätä. Tämä on yhtä traagikoominen kuin osuvakin lausahdus. Se kuvaa käsitystä politiikasta, missä 24-vuotias nuori ei muista hallituskautta, jossa ihmisten elämää ei olisi jollain tapaa kurjistettu. On siis hienoa elää sosiaalidemokraattisen hallituskoalition aikaa, joka on katkaissut oikeistohallitusten putken. Erityisen tervetullut muutos tämä on edellisen kolmen porvaripuolueen yhteenliittymän jälkeen.

Tällä hallituksella on paljon odotuksia harteillaan. Suurimpana kenties ympäristötekojen konkreettinen tarve, jolla käynnissä olevaan ilmastohätätilaan sopeudutaan ja torjutaan eskalaatio.

Tämän viikon lopulla saavutamme maailman ylikulutuksen päivän vuodelta 2020. Ylikulutuspäivällä tarkoitetaan sitä ajankohtaa vuodesta, jolloin kulutuksemme ylittää maapallon kantokyvyn rajat. Tästä päivästä eteenpäin maapallo ei enää kykene tuottamaan uusiutuvia luonnonvaroja tai käsittelemään tuottamiamme hiilidioksidipäästöjä. Elämme siis loppuvuoden velaksi.

llmastovaikutusten arviointi on siksi tarpeellista kaikessa politiikassa. Käytännössä tämä tarkoittaa niin politiikan kuin taloudenkin uudistamista, mihin tarvitaan laajaa työkalupakkia. Talous on demokratisoitava ylhäältä alas, kapitalistiselle voiton ja jatkuvan kasvun tavoittelulle on laitettava loppu. Hyvää elämää sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta on alettava ajattelemaan uusin tavoin. Tarvitsemme toisin sanoen ekologisen ja sosialistisen hyvinvointivaltion jälleenrakentamista. Hallituksen tulee ottaa ohjelmansa kirjaukset tosissaan ja edistää hiilineutraaliuden saavuttamista niin Suomessa kuin rajojensa ulkopuolella tapahtuvan toiminnan osalta. Valtioyhtiö Fortumin toiminta on näiltä osin kestämätöntä ja hiilenergia kuuluu historiaan. Suomi kykenee ilmastopoliitikassaan parempaan ja sitä nuoret myös hallitukselta odotamme. Puheista tulee siirtyä tekoihin.

Arvoisa kesäkokousväki! Ympäristöstä on lyhyt matka ihmisten hyvinvointiin. Ympäristön ja yhteisöjen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä eikä näitä voida asettaa vastakkain.
Hyvinvointivaltion rapautumisen surullisin sivuvaikutus on eriarvoistuminen, lapsiköyhyys sekä nuorten syrjäytyminen. Aihetta on tutkittu viime vuosikymmeninä paljon ja tarvitsemme selvitysten lisäksi nyt vahvoja sosiaalisia investointeja.

Tästä syystä poliittinen mielikuvitus vaatii ravistelua - ja tarvitsemme arkijärjeksi juurrutetun oikeistohegemonian haastamista ilmastopolitiikan lisäksi myös vasemmiston ydinalueella eli talous- ja sosiaalipolitiikassa. Kasvaneita luokkaeroja sekä eriarvoisuuden kaventamisen keinoja selvittäneet tutkijat esittivät viimeksi tällä viikolla (Kalevi Sorsa säätiön toimesta) - varallisuusveron palauttamista Suomeen. Vuonna 2004 lopetetun varallisuusveron palauttaminen, eli ilman työtä kertyneen omaisuuden verottaminen, olisikin eräs hyvin selkeä työkalu kestävämpään taloudenpitoon ja eriarvoisuuden kaventamiseen. Tätä myös Vasemmistonuoret on pitkään ajanut.

Koronapandemian ravistelema talous vaatii yhteiskunnan varoja sosiaaliseen jälleenrakennukseen, mikä edellyttää veropohjan tiivistämistä. Paljon puhuttu julkisen talouden vahvistaminen voi tarkoittaa kyykyttämispolitiikan sijaan verotusjärjestelmän oikeudenmukaistamista sekä aggressiiviseen veronkiertoon puuttumista. Tämä tapahtuu esimerkiksi #430miljoonaa-kansalaisjärjestökampanjan esille tuomalla listaamattomien yritysten osinkoverohelpotuksiin puuttumisella. Sosiaalidemokraattisen hallituksen onkin varmistettava, että myös varakkaimmat suomalaiset osallistuvat sosiaalisen sekä ekologisen jälleenrakentamisen kulujen kattamiseen. Yhteiskunnasta eniten hyötyvien tahojen tulee kantaa kortensa kekoon yhteisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Hyvät ystävät! Haluan lopuksi muistuttaa, että terve yhteiskunta panostaa ennen kaikkea nuoriinsa. Poliitikkojen paljon toistelema lausahdus siitä, että 90-luvun lama-ajan virheitä ei voida toistaa pitää paikkansa. Sen tulee kuitenkin näkyä puheiden lisäksi myös reaalipolitiikassa. Vasemmistonuorten eräs vahva tavoite on sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen ja perustuloon siirtyminen. Tämä yksilöiden toimeentulon turvaava siirtymä voi tapahtua väliaikaisena kokeiluna, ja sillä turvataan pärjääminen pandemia-aikana ilman monimutkaista byrokratiaa. Nämä tavoitteet ovat vain poliittisesta tahdosta kiinni.

Tämä viisaus tulee muistaa erityisesti nyt syksyllä kun hallituspuolueet käyvät vääntöä nuorisokentän rahoituksesta, joita valtiovarainministeriön esityksessä on uhattu heikentää jopa kolmannekselle sekä keskustelevat koulutuspoliittisista ratkaisuista - joissa on myös esitetty opiskelijoiden täysipäiväisen opiskelun vaikeuttamista. Investoinnit nuoriin ovat tulevaisuuden politiikka ja se tulee muistaa kuntapoliittisissa ratkaisuissa pandemian runteleman budjetoinnin aikana. Tarvitsemme vahvoja peruspalveluja, yksilöiden hyvinvoinnin huomioimista sekä köyhyyttä ja eriarvoisuutta vähentävää politiikkaa, joka myös hallitusohjelmassa on linjattu.

Paljon hyvää on siis saavutettu, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä. Kiitos!