Kansan Uutisten alle 30-vuotiaiden lukijoiden määrä on kasvanut. 

Kansan Uutiset julkaisi tekemänsä lukijatutkimuksen tulokset. Toukokuussa sähköpostilla tehtyyn tutkimukseen vastasi 806 lehden nykyistä ja entistä tilaajaa sekä vasemmistoliiton jäsentä.

Vaikka nuoruus ja viihdyttävyys eivät tutkimuksen mukaan kuvaa Kansan Uutisia, ovat alle 30-vuotiaat lukijat ottaneet lehden kuitenkin omakseen. Nuorten lukijoiden määrä on kasvanut samaan tahtiin kuin Vasemmistoliiton jäsenistö on nuorentunut. Myös viime syksynä uusitun verkkolehden kävijämäärät ovat olleet kasvussa.

Nuoret toivovat Kansan Uutisilta enemmän objektiivisuutta ja edelläkävijän otetta sekä aktiivisuutta. Suhtautuminen lehden hiljattain uudistettuun ulkoasuun on muita vastaajia hieman kriittisempi. Sen sijaan nuoret pitävät lehteä muita vastaajia useammin älykkäänä ja itsetuntoisena sekä modernina.

Tutkimuksen nuoria koskevien tulosten perusteella voi sanoa, että Kansan Uutisten tulevaisuus näyttää valoisalta. Varsinkin, jos nuorilta tulleet kehitysehdotukset pidetään mielessä, kun lehteä kehitetään tulevaisuudessa. Tutkimuksen mukaan juurikin alle 30-vuotiaat lehteä tilaamattomat nuoret kaipasivat muutoksia sisältöön.

On hienoa nähdä, että Kansan Uutiset ovat pysynyt perässä vasemmiston uudistuessa. Myös nopeasti kehittyvään internetin maailmaan on osattu vastata ottamalla sosiaalinen media haltuun ja päivittämällä verkkolehti vastaamaan tämän päivän tarpeita erilaisine mobiililaitteineen.

Jasu Setälä