Tänään 5.6. vietetään maailman ympäristöpäivää. Päivä muistuttaa meitä kaikkia siitä, että meillä on vain yksi planeetta, jolla elämme yhdessä. Valitettavasti ainokaista kotiamme uhkaavat lukuisat ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, muovisaasteet ja luonnon  monimuotoisuuden hupeneminen. Haitat eivät kuitenkaan kohdistu vain ympäristöön, vaan myös meihin, jotka täällä asustamme.

Maailman ympäristöpäivän juuret ovat Yhdistyneissä Kansakunnissa, jonka ympäristöohjelma on 1970-luvulta alkaen pyrkinyt edistämään ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Nykypäivänä YK:n työ huipentuu erityisesti kestävän kehityksen 17 tavoitteeseen, jotka tunnetaan myös nimellä Agenda2030. Tavoitteet lukuisine alatavoitteineen ovat pääosin hyviä, vaikkakaan eivät täydellisiä. Mainitaanhan niissä talouskasvu, jonka yhteensopivuus kestävyyden kanssa jakaa mielipiteitä, ja toisaalta esimerkiksi demokratia sanana loistaa poissaolollaan. Epäkohdista huolimatta kansainväliset tavoitteet ympäristön ja ihmisten suojelemiseksi ovat kuitenkin askel oikeaan suuntaan.

Yksi Suomen välineistä näiden tavoitteiden edistämiseen on yhteiskuntasitoumus. Viime vuonna Vasemmistonuorten liittokokouksessa hyväksyttiin aloite, joka velvoitti järjestön tekemään oman sitoumuksen yhteiskunnallisen kestävyyden edistämiseksi. Nyt tavoitteet ovat valmiit ja julki.

Vasemmistonuorten viisi toimenpidesitoumusta paremman maailman puolesta ovat seuraavat:

  1. Matkakulut korvataan pääasiassa julkisille kulkuneuvoille, muun kuin junan tai linja-auton käyttö on korvattavissa ainoastaan erityisissä poikkeustapauksissa.
  2. Hankinnoissa priorisoidaan eettisesti tuotettuja, energiatehokkaita ja ekologisia tuotteita.
  3. Toiminnassamme tarjottava ruoka on vegaanista. Kevennämme ympäristövaikutuksiamme valitsemalla sesonkiin kuuluvia vihanneksia ja hedelmiä mahdollisuuksien mukaan.
  4. Koulutamme ympäristölliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä teemoista jäsenistöämme ja siten mahdollistamme heidän aktiivista kansalaistoimintaansa.
  5. Otamme kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon, jotta ilmasto- ja ympäristökysymykset huomioitaisiin paremmin.

Näitä tavoitteita sopisi edistää niin järjestössä kuin järjestössä, sillä liikenne ja ruoka muodostavat suuren osan suomalaisten luonnonvarojen kulutuksesta ja ilmastopäästöistä. Yllätyksekseni yksikään poliittinen nuorisojärjestö ei kuitenkaan ollut tehnyt yhteiskuntasitoumusta ennen Vasemmistonuoria, vaikka me nuoret olemmekin se ryhmä, joka tällä planeetalla tulee kokemaan ympäristön- ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat haitat. Toivottavaa olisikin, että yhä useampi järjestö tarttuisi haasteeseen ja sitoutuisi rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa.

Lopuksi mainittakoon, että Suomen on jatkossa tartuttava kestävän kehityksen edistämiseen entistä hanakammin. Ensi vuonna, kun maailman ympäristöpäivä jälleen koittaa, eduskuntavaalit lienevät jo käyty ja uusi hallitus on aloittamassa työtään. Yritysten ja yhdistysten kannustaminen kestävämpiin tekoihin yhteiskuntasitoumuksen avulla on toki ollut tärkeää, mutta vielä keskeisempää on tehdä suuria rakenteellisia muutoksia valtakunnan tasolla. Energian tuotanto tulisi kääntää uusiutuviin luonnonvaroihin, liikenteessä on tarkasteltava raideliikenteen lisäämisen ja lentoveron mahdollisuuksia, ja luonnon monimuotoisuutta on suojeltava lopettamalla avohakkuut valtion mailla. Siten saamme aikaan paremman, kestävämmän maailman meille kaikille.

Ira Vainikainen, Vasemmistonuorten hallituksen jäsen