Suomessa yhteiskuntarauhaa on taattu kolmikantaisella sopimisella. Kansalaiset ovat osallistuneet kilpailukykytalkoisiin jo vuosia. Seuraukseksi näyttää muodostuneen tuloerojen kasvu, rasistinen ja eriarvoistava yhteiskunta. Työväenluokka on asetettu toisiaan vasten kilpailemaan hyvinvoinnin vähistä rippeistä. Kompromissit ja konsensuspolitiikka ovat johtaneet köyhyyden lisääntymiseen ja pahoinvoinnin kasvuun.

Yhteiskuntasopimusta ollaan oltu solmimassa perusteilla, jotka eivät kestä päivänvaloa. Eilen räjähti. Suomen suurin ammattiliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM antoi selkeän hylyn yhteiskuntasopimukselle. Selvä äänten enemmistö puolsi sopimusesityksen hylkäämistä ja näin PAM jatkoi kulkuaan Suomen moderneimmaksi ja arvostetuimmaksi ammattiliitoksi. PAMin tehtävä ei ole heikentää työläisten asemaa. Työväenliikkeen tehtävä ei ole taata osinkojuhlia eliitille. Työväenliikkeen täytyy asettaa selkeitä tavotteita työajan lyhentämiseksi ja yhteiskuntajärjestelmän korjaamiseksi.

Ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluu lähes kaksi miljoonaa ihmistä emmekä ole siis lainkaan ulkopuolinen toimija yhteiskunnassa.

Mikäli ammattiyhdistysliike lähtisi mukaan yhteiskuntasopimukseen, se hylkäisi samalla köyhät, opiskelijat ja syrjäytetyt taistelemaan jatkossa yksin Sipilän tuhoavaa leikkauspolitiikkaa vastaan.

Katson, että tällä hetkellä ay-liike on ainoa uskottava taho torppaamaan hallituksen toimet. Se on ay-liikkeen velvollisuus. Keinovalikoima on laaja. Tavoite on kaataa tämä hallitus. Liike ei vain synny, liike rakennetaan ja sitten se alkaa liikkua.

Nuoret ovat olleen näiden sortavien ja syrjivien työehtojen maailmassa jo kauan. Nollasopimuksella työskentelevien irtisanomissuoja on olematon, lomat ja palkankorotukset ovat kaukaista haavetta. Kesällä PAMin liittokokouksen kynnyksellä Suomen hallitus julkaisi oman ohjelmansa. Se oli mielestäni suora luokkasodan julistus työväenluokkaa vastaan. Liittokokouksen puheenvuorot vaativat oikeudenmukaisuutta eivätkä ne puheenvuorot ole hiljenneet. Kokouksessa linjasimme, että PAM irtaantuu yhteiskuntasopimuksesta. Puheenvuoroissa myös todettiin yleislakon tulevan vääjäämättä ja, että valmistelut tulee aloittaa nopeasti. Liittokokousväen seassa oli esityksiä ja pohdintaa yleislakon aikaisen huollon järjestämisestä.

SAK on sääntöjensä mukaan neuvottelu- ja painostusjärjestö. Se on myös keskusjärjestö, joka toimii yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä. Nyt aletaan tehdä sitä uudistusliikettä ja kootaan työväenluokan rivit rakentaen laaja taisteleva työväenliike.

Mira-Veera Auer

PAMin valtuuston jäsen, LiittoX-blogisti