Ruotsin rajalla sijaitsevan Tornion rajantakaisessa naapurikaupungissa Haaparannassa pyörii iso bisnes. Haparandabladetin mukaan bisnes oli vuonna 2011 yli kymmenen miljoonan euron arvoinen. Kyse on nuuskasta, jonka myynti on sallittua EU-alueella ainoastaan Ruotsissa. Suomen naapurimaista Venäjällä nuuskasta tuli laitonta tämän vuoden alussa.

Suomessa pussinuuskan myynti on ollut kiellettyä vuodesta 1995 lähtien. Käyttöä tosin ei ole kriminalisoitu vaan nuuskaa saa tuoda omaan käyttöön rajallisen määrän. Se onkin yksi hittituotteista ruotsinlaivoilla.

Vasemmistonuorten kanta nuuskaan selkeytyi kevään 2015 liittokokouksessa Rovaniemellä. Liittokokous hyväksyi aloitteen, jonka mukaan Suomen tulisi hakea poikkeuslupaa EU:lta nuuskan myynnin sallimiseksi Suomessa. Liittokokousaloitteessa syiksi perusteltiin muun muassa verotulojen saamisella Suomeen sekä nuuskan pienemmillä haitoilla tupakkaan verrattuna. Keskustelua asian tiimoilta käytiin paljon.

Itse kannatin aloitetta ja kannatan edelleen. Nuuskaa ei luonnollisestikaan voi terveelliseksi sanoa ja sillä on haittoja käyttäjän terveydelle. Kuitenkin sen käytöstä saatavat verotulot kääntäisivät kokonaisvaikutuksen taloudelle positiiviseksi, mikä olisi nykyisessä taloustilanteessa oikein tervetullutta.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen mukaan tarkkoja tietoja nuuskan kuluttajamääristä Suomessa ei ole saatavissa vuoden 1994 jälkeen. Kyselytutkimusten mukaan erinäisistä lähteistä riippuen se on miehillä noin 2–3 prosentin ja naisilla 0.2 prosentin luokkaa. Satunnaiskäyttäjien joukossa luku on 5–8 prosenttia riippuen ikäluokasta. Määrällisesti nuuskaa tuli Suomeen vuonna 2012 tullin mukaan 8,5 miljoonaa rasiaa.

Tulli on myös laskenut, että harmaan talouden laskennallinen valmisteverojen arvo olisi Suomelle noin 26–42 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä pitää sisällään nuuskan laittoman tuonnin ja välitystoiminnan. Puhutaan siis isoista rahoista, joilla katettaisiin myös huomattavasti nuuskaa vaarallisemman tupakan kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Näiden seikkojen perusteella pidänkin erityisen tärkeänä, että Vasemmistonuoret on järjestönä hyväksynyt aloitteen nuuskan myymisen puolesta. Nykyiselle oikeistohallituksellekaan ei tekisi varmasti pahaa miettiä asiaa. Ainakin Keskustan Mikko Kärnä ja Perussuomalaisten Timo Soini ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti. Jäämme seuraamaan asian etenemistä.

Henri Turkia
Vasemmistonuorten hallituksen jäsen