Sheikh seisoo ihmisjoukon edessä pitämässä puhetta Senaatintorilla. Aurinko paistaa.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikhin pitämä Helsinki in Solidarity with Black Lives Matter -mielenilmauksessa Senaatintorilla Helsingissä 3.6.2020

 

Morjesta kaikki osallistujat, kuulijat ja ystävät!

Olen Liban Sheikh, Vasemmistonuorten puheenjohtaja ja afrosuomalainen sosiologian opiskelija Tampereelta. Haluan tänään sanoa muutaman sanan Black Lives Matter -liikkeen taustasta sekä rakenteellisen rasismin käsittelemisen tärkeydestä myös Suomessa.

Miksi olemme täällä tänään?

Olemme tänään kunnioittamassa George Floydin muistoa sekä osoittamassa tukea Black Lives Matter -liikeelle Yhdysvalloissa ja ympäri maailman. Tämän päivän kaltaisia mielenosoituksia  järjestetään on järjestetty ympäri maailmaa, Pohjoismaita sekä Suomea.

Black Lives Matter -kansalaisoikeusliikkeen taustalla on tämän vuoden huhti-toukokuussa tapahtuneet lukuisat kuolemantuottamukset joita poliisi on toteuttanut afroamerikkalaisiin kohdistuen. Viimeisimpänä näistä ja kamelin selän katkaisijana on 46-vuotiaan George Floydin murhaaminen kadulle epäiltynä pienestä rikkeestä. Floyd, joka ei vastustanut poliisia, rusennettiin hengiltä hänen anellessaan armoa, painamalla häntä polvella useita minuutteja niskasta katua vasten.

Black Lives Matter -liikkeen historia nojaa puolen vuosisadan takaiseen 1960-luvun vapautusliikkeeseen, jossa samalla lailla kuin tänä päivänä protestoitiin rasistisen ja murhanhimoisen valkoisen ylivallan tuholle Yhdysvalloissa. Mielenosoitusten taustalla on siis pitkä historia systemaattista eriarvoisuutta, vähävaraisuutta kasvattavaa politiikkaa sekä valtion laiminlyöntejä ja suoraa väkivaltaa mustiin ihmisiin kohdistuen. On surullista joutua tänäkin päivänä protestoimaan yhdenvertaisuuden eteen. Yhdysvallat näyttäytyykin yhtä vahvasti valkoisen ylivallan läpäisemänä yhteiskuntana, mitä se on ollut myös historiallisesti.

Meidän paikalla olevien mielestä: Ei ole oikein, että viranomaiset, jotka ovat vannoneet suojelevansa valtion kansalaisia, voivat murhata sen jäseniä päivänvalossa kaduille - ja ilman mitään seuraamuksia. Oikeutta George Floydille -vaatimuksessa on kyse rakenteellisen rasismin ja mustavastaisen väkivallan, eli afrofobian, tunnustamisesta ja sen käsittelemisestä. Rakenteellisen rasismin tuho ihmiselämille sekä etnisen profiloinnin ja targetoinnin vahingollisuus tulee tunnustaa ja korjata välittömästi. 

Suomen ja kansainvälisen yhteisön tulee tuomita mustaan väestöön kohdistuva rasistinen poliisiväkivalta Yhdysvalloissa. Rasimin ja fasismin vastainen työ ihmisoikeuksia kunnioittavan ja demokraattisemman maailman eteen on tärkeää. Antirasismi hyödyttää koko yhteiskuntaa ja sitä tulee tukea.

Entä mistä puhumme kun puhumme rasismista?

Etnistä syrjintää, eli rasismia, on monenlaista. Rasismilla tarkoitetaan suoraa tai epäsuoraa etnistä ja rodullista eriarvoisuutta, jota ihmisiin kohdistetaan. Rakenteellisella rasismilla tarkoitetaan yhteiskunnan eri sektorit läpäisevää sekä usein epäsuoraa syrjintää, joka heikentää vähemmistöjen elämää ja mahdollisuuksia Suomessa. Rakenteellinen syrjintä ilmenee eriarvoisuutena esimerkiksi terveydenhuollossa ja eliniän odotteessa ruskeilla ja valkoisilla ihmisillä Suomessa, kouluttautumismahdollisuuksissa ja lopputulemissa, viranomaisten kohteluna sekä muun muassa syrjintänä työmarkkinoilla ja kaupunginosien eriyttämisessä sekä palvelujen heikentämisessä. 

Rakenteellinen rasismi tarkoittaa nimensä mukaisesti ympäristöolosuhteiden toimimista siten, että ihmisiltä viedään yhtäläinen mahdollisuus osallistua, menestyä tai tulla kohdelluksi arvostettuna osana yhteiskuntaansa. Kaiken rasismin pohjalla on viha mustuutta kohtaan: mitä tummempi henkilö - sen suorempaa rasismia on. Siksi on tärkeää puhua afrofobiasta ja anti-black, eli mustavastaista, rasismia vastaan. Rasismin vastaisuus hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Myös Suomella on kolonialistinen historia ja eriarvoistavat rakenteet.

Eriarvoisuudesta on tärkeä puhua myös täällä. Kansainvälisellä tasolla Suomi määritellään rasistiseksi maaksi. Euroopan Perusoikeusviraston (FRA) tekemä selvitys vuodelta 2018 osoittaa, että Suomessa Afrikan diasporaan identifioituvat henkilöt (eli musta väestö) kokee lähestulkoon eniten suoraa tai epäsuoraa syrjintää elämässään. Tulokset ovat hälyttäviä.

Etnisen profiloinnin yleisyydestä on Suomessa tehty viime vuosina tutkimuksia. Viimeisin Pysäytetyt-tutkimushankkeen selvitys vuodelta 2018 osoittaa, että näkyvään ja rodullistettuihin vähimmistöihin Suomessa kohdistuu viranomaisten ja vartijoiden osalta etnistä profilointia. Suomessa on myös oma, saamelaisiin ja romaneihin liittyvä rasistinen historia, joka jatkuu yhä. Rakenteellinen rasismi ja afrofobia on vihdoin tunnistettava ja tunnustettava Suomessa sekä kaikissa Pohjoismaissa. Rakenteelliseen rasismiin ja profilointiin on puututtava politiikan tasolla johdonmukaisesti. Rasismi heikentää vähemmistöjen elämää, mutta vastuun sen ratkaisemisesta tulee kuulua heille, jotka eriarvoisuudesta hyötyvät, eli valtaväestölle. 

Hyviäkin asioita tapahtuu ja edistykseen on aina mahdollisuus.

Istuva Suomen hallitus on lanseerannut ensimmäistä kertaa maamme historiassa tehtävän rasismin vastaisen toimenpideohjelman. Tämä on kaivattu ja tarpeellinen askel. Toimenpideohjelmassa tulee edelleen silti tunnistaa mustan väestön kohtaama anti-black rasismi selkeänä ilmiönä ja sille ohjelman toteuttamiselle tulee varata riittävät resurssit. Vain resurssit takaavat sanojen lisäksi myös konkreettisen muutoksen. 

Toivon loppuun omalta osaltani, että Suomessa eduskuntapuolueet yli puoluerajojen tunnustavat rakenteellisen rasismin olemassaolon ja allekirjoittavat tekevänsä työtä rasistisen eriarvoisuuden kitkemiseksi. Enää ei riitä pelkästään vihapuheen tuomitseminen ja siitä pidäyttäytyminen, vaan vaadimme aktiivista antirasismia. Nyt on passiivisuuden sijaan aika äänekkäälle rasismin vastaisuudelle sekä solidaarisuudelle. 

Haluan päättää puheenvuoroni sanomalla sen tärkeimmän asian. Haluan myös että sanotte tämän kanssani ääneen tänään ja huomenna yksityisesti sekä julkisesti ystävien kesken ja ulkona. Haluan että sanomme, uskomme ja vaadimme oikeutta elää myös mustille ihmisille. Sanotaan se yhdessä!

Eli what we say: BLACK
what we believe: LIVES
what we demand: MATTERS

Ihmisoikeuksista perustavanlaatuisin on oikeus elää. Sanotaan tämä siis ääneen: Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter!

Kiitos kaikille kuuntelemisesta ja solidaarisuutta sinne!