Kyllönen katsoo kameraan, vihreä metsäinen tausta

Hallitus hyväksyi lakiesityksen oppivelvollisuuden laajentamisesta 15.10.2020 ja se etenee näin eduskuntaan. Oppivelvollisuus jatkuu nyt 18-vuotiaaksi saakka ja uudistus astuu voimaan jo ensi vuonna ikäluokka kerrallaan. Tämä on suurimpia koulutusuudistuksia pitkiin aikoihin, ja erityiskiitokset tästä menevät opetusministeri Li Anderssonille ja Vasemmistoliitolle, joka on tehnyt asiasta ensimmäisenä aloitteen jo yli 10 vuotta sitten.

Uudistuksen myötä toisen asteen koulutus on nyt aidosti kaikille maksutonta 20-vuotiaaksi saakka. Kenenkään ei tarvitse nyt olla valitsematta haluamaansa koulutusta taloudellisista syistä. Lukion oppikirjoihin ja ammattikoulussa tarvittaviin välineisiin voi upota tuhansia euroja opintojen aikana. Suomen Lukiolaisten Liiton mukaan esimerkiksi lukio-opinnot maksavat tällä hetkellä n. yli 2700 euroa. Lähde, 2019

Koska oppivelvollisuus jatkuu nyt 18-vuotiaaksi saakka, saadaan uudistuksen avulla koulupudokkaita kiinni, ja näin päästään ehkäisemään tehokkaasti syrjäytymistä. Yhden syrjäytyneen nuoren hintalappu on satoja tuhansia euroja, puhumattakaan sen inhimillisistä vaikutuksista. THL: ja Sitran tutkimuksesta selviää, että syrjäytymisen kokonaiskustannukset riippuvat vahvasti siitä, onko nuorella peruskoulun jälkeistä tutkintoa vai ei. Kouluttamattoman nuoren kohdalla kustannukset nousevat miltei 400 000 euroa kalliimmaksi kuin koulutetun ja tämä on vain minimiarvio, josta puuttuu monia tekijöitä, kuten rikollisuus, erikoissairaanhoito jne. Lähde

Nykytyöelämässä entistä harvempi pärjää enää pelkällä peruskoulututkinnolla. Tällä hetkellä n. 15 prosenttia ikäluokasta jää pelkän peruskoulun varaan ja luku on pysynyt sillä tasolla koko 2000-luvun ajan, vaikka erilaisia toimenpiteitä tämän laskemiseksi on tehty. Vain peruskoulun käyneiden työllisyysaste on n. 45 prosenttia, kun taas toisen asteen tutkinnon jälkeen se nousee yli 70 prosenttiin. Opintojen ohjaus on uudistuksen myötä entistä suuremmassa roolissa, ja sitä vahvistetaankin eri koulutusasteilla pysyvästi. On vaikea ymmärtää soraääniä taloustutkijoidenkin kannattamaa oppivelvollisuuden laajentamista kohtaan, kun tutkitusti tällä keinolla puututaan moneen varmasti arvostelijoillekin tärkeään asiaan kuten työllisyysasteen nostamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja lapsiperheiden tukemiseen.

Oikeus oppia kuuluu kaikille!

 

Noora Kyllönen

Koulutuspoliittinen vastaava