Nuorten pohjoismaiden neuvosto (UNR) kokoontui viikonloppuna Kööpenhaminassa. Edustin kokouksessa Vasemmistonuoria, joka kuuluu neuvostossa sosialistinuorten ryhmään SUN:iin (Socialistisk Ungdom i Norden).

Kokouksen poliittinen keskustelu keskittyi jäsenten ja neuvoston tekemiin aloitteisiin. Neuvosto hyväksyi kannakseen monta hyvää aloitetta, jotka liittyvät esimerkiksi Pohjolan vapaaseen liikkuvuuteen, passintarkastuksista luopumiseen ja pakolaisten humaanimpaan kohteluun. Vaadimme pakolaisille muun muassa enemmän laillisia maahantuloreittejä, mahdollisuutta hakea turvapaikkoja suurlähetystöjen kautta, ikätesteistä luopumista, helpompaa perheenyhdistämistä ja suurempia pakolaiskiintiöitä.

Ympäristöasioista tärkeimmät linjaukset koskivat arktista yhteistyötä Pariisin ilmastotavotteiden saavuttamiseksi sekä arktisen öljyn- ja kaasunporauksen estämiseksi. Neuvosto päätti myös vaatia Tanskan hallinnoimille Färsaarille omaa perustuslakia. Yhtä lukuunottamatta kaikki Färsaarten nuorisojärjestöt olivat aloitteen takana.

Linjasimme lisäksi, että saamen kielten ja kulttuurin tulee olla poliittisia prioriteetteja, ja saamelaista kulttuuria ja historiaa tulee opettaa kouluissa. Vaadimme myös saamelaisille omaa edustajaa Nuorten pohjoismaiden neuvoston kokouksiin.

Joitain aloitteita saatiin myös torpattua. Nuorten pohjoismaiden neuvosto ei esimerkiksi vaadi Suomen ja Ruotsin liittymistä Natoon vaikka tanskalaiset konservatiivinuoret niin esittivät. Samoin kaatui tanskalaisten aloite kaikkien maiden puolustusbudjettien nostamisesta Naton vaatimaan 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Kumpikin aloite hylättiin jo ennen keskustelua kahden kolmasosan enemmistöpäätöksellä. Kokoomusnuorten Daniel Sazonovia taisi harmittaa myöhästyminen juuri näistä Nato-äänestyksistä.

UNR:n uudeksi presidentiksi valittiin tanskalainen konservatiivien ehdokas Espen Krogh. Sosialistinuorten edustajana puheenjohtajistossa on färsaarelainen Hervør Pálsdóttir. Olen itse hänen varajäsenenään tämän viikon ennen kuin vaihdamme varajäseneksi Vasemmistonuorten Aleksi Heikolan.

Nuorten neuvoston hyväksymät aloitteet menevät Pohjoismaiden neuvoston käsittelyyn ja neuvoston puheenjohtaja pyrkii edistämään omalta osaltaan aloitteiden toteutumista. Aloitteilla siis on merkitystä, mutta yhtä antoisaa kokouksessa on myös mahdollisuus verkostoitua sekä oppia muilta.

Tänään maanantaina alkaa varsinainen Pohjoismaiden neuvoston kokous, mutta juuri nyt saamme vielä VSG:n, eli vasemmistopuolueiden ryhmäkokouksessa kuulla kuulumiset ympäri Pohjolaa. Mielenkiintoista!

Anni Ahlakorpi
Vasemmistonuorten puheenjohtaja