Varapuheenjohtaja Sophia Leppä vei Vasemmistonuorten terveiset Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokoukseen.

Vasemmistonuorissa olemme positiivisen yllättyneitä nuorten ehdokkaiden määrästämme kevään kuntavaaleihin, vaikka se onkin pienempi kuin viime kuntavaaleissa. Syy positiivisuuteen tämänkin luvun edessä, on nuorten tiukka tilanne, jossa kaikki Suomen nuoret elävät. Siitä heikentyneestä tulevaisuuden kuvasta voimme kaikki lukea päivittäin lehdistä.

Nuorten toimeentulo, eteenkin opiskelijoiden toimeentulo on heikko, korkeakouluopiskelijoilla peräti 503 euroa kuukaudessa ja se on heikkenemään päin. Edullisia asuntoja on niukalti ja suurissa kaupungeissa aivan, aivan liian vähän. Myös lääkekorvausleikkaukset osuvat kaikista heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin.

Millään näistä edellä mainituista ei ole väliä, jos elämä ei alkuunkaan saa mahdollisuutta.

Vasemmistonuoret kannaroi joitakin viikkoja sitten tärkeästä aiheesta. Amnesty International kritisoi jälleen kerran maaraportissaan Suomen riittämätöntä ja heikkoa ensi- ja turvakotien infraa Suomessa, ensi- ja turvakotien määrää ja tavoittavuutta. Tämä on äärettömän tärkeä, monien ihmiskohtaloiden arvoinen kysymys, jota ei voi kuntavaaleissa nostaa liikaa esille. Kun puhutaan ensi- ja turvakodeista unohdetaan usein kuitenkin myös esille nostamamme nuorten turvataloverkko.

Harva tietää oikeastaan mitään, yhtään mitään nuorten turvataloista. Niitä on koko Suomessa yhteensä 5, joista kaikki sijaitsevat Eteläisessä Suomessa. Kaikki näistä ovat myös SPR:n ylläpitämiä, mikä on omalla tavallaan ongelmallista, niin hieno ja mainio toimija kuin SPR onkin. Niin riittämätön kuin tämä määrä onkin, tarvetta lisää vielä läpi Suomen ylityöllistetty lastensuojelu ja entisestään heikennetty lasten päivähoito.

Hyvät puoluevaltuutetut ja muut toverit, älkää vaalikentillä unohtako näitä nuoria, jotka eivät näy nuorisovaltuustoissa ja joille harrastusmahdollisuudet ovat lähes yhdentekevä kysymys, kun ei ole tietoa turvallisesta nukkumapaikasta.

Sophia Leppä
Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja