kuvassa naurava kirjoittaja sekä kameran etualalla tehty rauhan merkki

 

Vasemmistonuoret ry:n 31.liittokokous pidetään Uudessakaupungissa 5.-7. marraskuuta.

 

Kahden vuoden välein järjestettävässä liittokokouksessa valitaan nuorisojärjestön uusi puheenjohtajisto ja liittohallitus, sekä käsitellään sääntömääräiset asiat. Liittokokous on Vasemmistonuorten merkittävin valtaa käyttävä elin. Valtakunnalliseen tilaisuuteen osallistuu nuoria ympäri Suomen. Kokous onkin hieno mahdollisuus tavata kasvokkain samat arvot jakavia punavihreitä nuoria sekä kokea yhteisöllisyyttä, joka voi poliittisessa toiminnassa jäädä paikkakuntien ja paikallisosastojen aktiivisuuden varaan.

 

Muutama sana marraskuun kokouksen yhteiskunnallisesta taustasta.

Kulunut liittokausi 2020-2021 on ollut Vasemmistonuorilla järjestöllisen työn aikaa. Globaalin koronapandemian raamittaman aikakauden keskiössä on ollut yhteisöllisyyden vahvistaminen, järjestöllisen jaksamisen kehittäminen ja vasemmistolaisen nuorisoliikkeen itseluottamuksen palauttaminen. Kuluneet vuodet ovat olleet myös aktiivisen poliittisen liikehdinnän aikaa: Vasemmistonuoret ovat uskaltaneet ottaa kantaa, tuoda edistyksellisiä ratkaisuehdotuksia esille, toteuttaneet kaksi näkyvää poliittista kampanjaa niin ekologisesta ilmastopolitiikasta kuin vammaisten oikeuksista Suomessa sekä seisseet entistä vahvemmin häirintää kokevien nuorten rinnalla ja käyneet vahvasti uusfasismia vastaan.

 

Entä millä mielin suuntaamme tulevaan?

Seuraava liittokokouskausi 2022-2023 on Vasemmistonuorille merkittäviä ennen kaikkea tulevaisuutemme kannalta. Tutkijat ovat jo vuosikymmeniä varoittaneet ilmastokriisin ja lajikadon vaikutuksista ja vaatineet pikaisia toimia ilmastohätätilaan sopeutumiseksi. Kansainvälisten ympäristöraporttien mukaan aiemmin kerran sadassa vuodessa esiintyviä ääri-ilmiöitä tulee  esiintymään seuraavina vuosikymmeninä noin kerran vuodessa, myös Suomessa. Poliittisilla liikkeillä onkin nyt erittäin tärkeä tehtävä vaatia ja peräänkuuluttaa tutkimuspohjaista ympäristöpolitiikkaa.

 

Vasemmistonuorilla on merkittävä rooli julkisen keskustelun ravistelemisessa sekä uusliberaalin politiikan haastamisessa. Nuorisoliittoa on kutsuttu Suomen merkittävimmäksi vasemmistopoliittiseksi oppositioksi. Me emme suostu kääntämään katsettamme ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvasta riistosta vaan vaadimme yhteiskuntajärjestelmän uudistamista ekososiaalisesti kestäväksi. Vasemmistossa tiedämme, että Suomi ja maailma tarvitsee pikaisia toimia ympäristökriisin hillitsemiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tarvitsemmekin arkijärjeksi juurrutetun oikeistohegemonian haastamista ilmastopolitiikan lisäksi myös talous- ja sosiaalipolitiikassa sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuusaktivismissa.

 

Yhteiskunnallisten muutosten aikoina on hyvä myös ammentaa voimaa historiasta. Muutokset eivät tule itsestään ja nuoret tulevaisuuden tekijät seisomme solidaarisen työväenliikkeen leveillä olkapäillä. Monet ovat meitä ennen kamppailleet oikeuksiensa puolesta ja jälkipolvien eteen tehtaissa, kaduilla, kotona sekä kabineteissa. Näihin oikeuksiin lukeutuvat muun muassa oikeus osallistua demokraattiseen päätöksentekoon varallisuudesta riippumatta, oikeus yhdenvertaisuuteen sekä yhdistymisen ja järjestäytymisvapauden oikeudet. Vasemmistolaiset nuoret olemme osa tätä historiaa.

 

Liittokokouksessa historian kaiut ja tulevaisuuden kaukaiset enteet ovat erityisen vahvasti läsnä. Lämpimästi tervetuloa siis vaikuttamaan ja olemaan osa demokraattista ja kansainvälistä nuorisoliikettä.

 

Otathan myös toverisi messiin. Liittokokouksessa nähdään!