Liban Sheikh hymyilee meren rannalla.

(in English below)

Hyvät ystävät, rakkaat toverit ja lukijat,

Vasemmistonuorten puheenjohtajana haluan toivottaa teille oikein hyvää vappua. Elämme tällä hetkellä erityistä aikaa, jonka vaikutukset osuvat kaikenikäisiin ihmisiin tehden elämästämme yllätyksellistä. Tästä syystä myös vappua juhlitaan tänä vuonna digitaalisesti. Koronaviruspandemian torjuminen onkin muuttanut lyhyessä ajassa perusarkeamme, yhteiskunnan toimintoja sekä poliittista yhteistyökykyä ja tahtotilaa aivan ennennäkemättömällä tavalla. Vaikka työväenmarssit uupuvat tänään ja juhliminen tapahtuu kotoa käsin tai soveltuvilla turvaväleillä - voimme kaikesta huolimatta pysähtyä merkittävän juhlapäivän äärelle, syödä herkkuja sekä nostaa simamaljoja. 

Toivotan omalta osaltani voimia kaikille nuorille ja opiskelijoille, jotka tasapainottelevat etäopintojen, epävarman toimeentulon sekä jaksamisensa kanssa. Yhteiskunnan onkin tärkeää varmistaa, että monella tapaa haavoittuvassa asemassa olevat nuoret pärjäävät tällä hetkellä muuttuvassa ympäristössä. Haluan myös kiittää kaikkia kuntia, jotka takaavat kouluruuan lapsille, kaikkia kauppiaita jotka huomioivat riskiryhmät toiminnassaan ja erityisesti niitä arjen moninaisia sankareita jotka pitävät riskiä kaihtamatta yhteiskuntamme pyörimässä.

Yheiskunnallisten muutosten aikoina tulee esille se kuinka tulevaisuuden tekijät seisomme jättiläisten olkapäillä. Monet ovat ennen meitä kamppailleet oikeuksiemme puolesta sekä hyvinvoinnin eteen tehtaissa, kaduilla, kotona sekä kabineteissa. Näihin oikeuksiin lukeutuivat esimerkiksi ihmisten oikeus tunnustettuun ja tasavertaiseen asemaan yhteiskunnassa, oikeus ihmisarvoiseen toimeentuloon, oikeus äänestää ja osallistua demokraattiseen päätöksentekoon sekä yhdistymisen, kokoontumisen ja järjestäytymisvapauden oikeudet, jotka ovat kansalaisvoimamme perusta. Tänä päivänä useat näistä sosiaalisista oikeuksista tunnustetaan osaksi YK:n yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta. Ne eivät ole aina olleet, eivätkä vielä tänä päivänäkään ole kaikille itsestäänselvyyksiä. 

Kuluva kevät on tuonut myös suomalaisessa yhteiskunnassamme vallitsevat luokkaerot laajemmin esille ja on tutkittua, että kriisitilanteiden raskaimmat vaikutukset osuvat eri tavalla eritaustaisiin ihmisiin. Vappuna, joka on kansainvälisen työväenliikkeen juhlapäivä, on myös helppo ymmärtää vanha viisaus siitä, että yhteiskuntien hyvinvointi mitataan juuri kaikkein heikoimpien pärjäämisessä, eikä vahvimpien rikkauksissa. 

Olemassa oleva yhteiskunnallinen eriarvoisuus on hyvä tiedostaa, vaikka se tuskin monia meistä yllättää. Olemme työväenliikkeessä selvinneet aina haastavista ajoista yhdessä. Ja selviämme nytkin. Solidaarisuus ja tasavertaisuus ovat kansainvälisen työväenliikkeen ohjaava voima; sen ytimessä, historiassa ja nykyisyydessä. Vappuna onkin hyvä aika muistaa ihmisiä ja ystäviä ympärillämme ja antaa tukea heille, joilta se lähipiiristä uupuu. Yhdessä tulevaisuus näyttää valoisammalta. 

Levollista, digitaalista vappua kaikille! Glada vappen!

Liban Sheikh
Vasemmistonuorten puheenjohtaja

 


 

Dear friends, beloved comrades and readers,

As the chairperson of the Lefth Youth of Finland, I want to wish you all happy International Workers’ day. We are currently living atypical and surprising times that affect us all regardless of the age. This year’s International Workers’ day will be therefore celebrated digitally. The efforts for tackling the coronavirus pandemic has in a short time changed our ordinary life, functions of our society and political will to cooperate in an unprecedented way. Even though we don’t have workers’ marches this year, and the parties will happen in homes or with appropriate social distancing, we can still pause for this holiday, eat well (or eat munkki as we do in Finland) and raise a toast.

I wish strength to all the young people and students, who are balancing at the moment between remote studies, uncertain livelihood and mental health. Thus, it’s important that society ensures that the youth who are in a vulnerable position, will survive in shifting environment. I would like to thank as well all of the municipalities which are ensuring school food for children, all of the shop keepers who daily take risk groups into account, and especially all the working class heroes who fearlessly keep the society up and running through their daily efforts.

In these times of societal change it's easy to realize that present generations, are standing on the shoulders of giants. Many before us have fought for the rights and our well-being: on the streets, in the factories, at home and in the cabinets of power as well. Some of these rights were in example the right of individuals to be treated equally before the law, the right to live and have bread, the right to vote and participate in democratic decision-making and the right to unite, assemble and organize which are all the foundations of a civil society. Today many of these social rights are ratified in the UN declaration of human rights. Although, they have not always been and in some part of the world are still not to granted for.

This spring has underlined more clearly the sosioeconomical inequality and class divisions in Finland. Recent reports also show that the heaviest toll of the COVID-19 crisis hits people of different backgrounds unevenly. On the first of May it is easy for everyone to confirm old wisdom: the prosperity of the societies is measured by the wellbeing of our weakest - not in the wealth of the strongest.

It's good to be aware of existing inequalities today, even though it does not surprise many of us. The working class people have always survived through challenging times together. We will survive now as well. Solidarity and equality are the driving forces of the international labour movement: they are in the core, history and future of the left. Today is then a great time to remember people and friends around us, and give support for those who need it. Together the future will look brighter for all of us.

Peaceful and digital International Workers’ Day for everyone!

Liban Sheikh
Chairperson of The Left Youth of Finland