Tiedot nuorten aluevaltuutettujen määrästä.

Förra söndag blev social- och hälsovårdsreformen verklighet, då Finlands första välfärdsval genomfördes. I valet valdes nya landskapsfullmäktigen som i framtiden bestämmer om våra social- och hälsovårds- samt räddingstjänster. 

Samlingspartiet, SDP och Centern segrade i valet, både då med procentandelen och mängden mandat. Även Vänsterförbundet gjorde valseger och fick mera stöd än i kommunalvalet. De Gröna och Sannfinländarna fick möta en bitter förlust. 

Största förlorare var ändå de unga. Ungas andel av kandidaterna var låg: bara 7,6% av alla kandidater, alltså 807 kandidater var under 29 år gamla. Av dem blev bara en bråkdel invalda, eftersom av alla 1379 landskapsfullmäktigeledamöter är bara 67 ledamöter, ca. 0,5%, under 29. 

 

"För att ungas röst ska höras i social- och hälsopolitiken bättre, måste ungdomsfullmäktige integreras till en bestämd del av en välfärdsområdes beslutsfattning. Ungdomar ska ha genuint makt i fullmäktiges beslutsfattning - även i saker som inte direkt rör de unga." konstaterar Vänsterungas första vice ordförande Jenni Suutari

 

Landskapsfullmäktigen som har blivit invalda i val enligt principer av representativ demokrati representerar alltså hela befolkningen. Därmed är det viktigt att fundera kring om de äldre ledamöter förstår de problem som är unika för de yngre generationer. Kan de i sin beslutsfattning ta i beaktande t.ex. de allt för många unga som lider av psykisk ohälsa, som kräver akuta handlingar från beslutsfattare?

Som tur har de partier som segrade i valet inkluderat en hel del löften i sina valprogram, som lovar utveckling inom social- och hälsovårdstjänster som barn och unga använder: Enligt Centerns valprogram ska barn och ungas social- och hälsovårdstjänster vara tillgängliga också vid kommunernas tjänster som tillhör bildningsväsendet. SDP vill ha "barn och ungas behov som startpunkt för tjänster" och strävar efter låg tröskel för mentalvårds- och missbrukstjänster, som är tillgängliga så väl vid läroanstalter som vid företagshälsovården. Samlingspartiet i sin tur kräver en lagstadgad terapigaranti för att underlätta tillgång till mentalvårdstjänster på en riksomfattande nivå.

 

"Samlingspartiet, SDP och Centern: vi unga ser på er nu! Nu är det dags att uppfylla de löften ni har gett oss, och satsa på ungas och studerandes välmående." avslutar Vänsterungas andra vice ordförande Ava Dahlvik. 

 

Skriven av Jenni Suutari och Ava Dahlvik