Olen toiminut kaksissa vaaleissa pienessä tukiryhmässä vaalipäällikkönä sekä seurannut isojen tukiryhmien toimintaa läheltä eurovaaleissa. Vähemmän tunnettujen ehdokkaiden kanssa toimiminen on saanut pohtimaan vaalikampanjointikulttuurin asettamia haasteita.

Monesti ensikertalaisilla ja pienemmillä ehdokkailla on vaikeuksia saada tukiryhmiinsä riittävästi innokkaita apukäsiä. Kokeneemmat ja tunnetummat nimet pääsevät aloittamaan kampanjointiaan hyvissä ajoin, kun tietävät, että ehdolle pääseminen on varmempaa. Ensikertalaiset sen sijaan miettivät yleensä ehdokkuuttaan pitempään eivätkä voi olla niin varmoja ehdolle pääsemisestään. Tämä yleensä johtaa siihen, että iso osa aktiivisemmista puoluetoimijoista ja muista aktiiveista on haalittu isompien ehdokkaiden tukiryhmiin siinä vaiheessa, kun pienemmät ehdokkaat vasta aloittelevat kampanjoitaan.

Pienen tukiryhmän kanssa toimiminen osaa olla paikoitellen turhauttavaa ja raskasta. Muutaman ihmisen kanssa kampanjointi kuormittaa yksilöitä huomattavasti enemmän, kun vertaa vaikka tukiryhmään jossa on kymmeniä ihmisiä. Yksittäisten toimijoiden on pakko venyä, jotta hommat saadaan aikaiseksi. Joskus on jopa kiukuttanut, kun on katsonut vierestä ison tukiryhmän ehdokkaineen hehkuttavan hyvää menoa, ja samalla kiroaa itse kun meinaa pienimmätkin hommat kaatua kasaan henkilöresurssien puutteen takia.

Vaalijärjestelmässämme kukaan ei pääse läpi pelkällä henkilökohtaisella kampanjoinnillaan. Se, kuinka monta ehdokasta puolue saa listaltaan läpi, riippuu sen kokonaisäänimäärästä. Viime eduskuntavaaleissa Vasemmistoliitolla oli havaittavissa ainakin Helsingin vaalipiirissä äänimäärien polarisoitumista. Istuvien kansanedustajien lisäksi kolme selkeästi piirin kolmannesta paikasta kilpailevaa ehdokasta saivat tavallista suurempia äänimääriä, kun taas muut listalla tavanomaista pienempiä. Tämä ei ole pitkän päälle kovin kestävää ja aiheuttikin turhautumista pitkään puolueen vaaleissa kampanjoinneille, kun työ ei näkynyt ääninä.

Olisikin toivottavaa, että vasemmiston piirissä luovuttaisiin siitä kampanjointikulttuurista, jossa vaalityötä tekevät sitoutuvat koko kampanjoinnin ajaksi työskentelemään yhden ehdokkaan puolesta. Vaalityötä ei ole pakko tehdä vain juuri sille ehdokkaalle, jota aikoo itse äänestää. Eikä muiden ehdokkaiden tukeminen ole toiselta saman listan ehdokkaalta pois, päinvastoin. Monilla vaalityötä tekevillä on erikoisosaamista, jota voisi yhtä hyvin jakaa yhden ehdokkaan sijasta useille. Joku on innokas esitteiden jakaja ja toinen voi olla hyvä valokuvaamaan.

Nuorten ja uudempien ehdokkaiden huomioiminen ja tukeminen on tärkeää tulevaisuuden kannalta. Heidän joukostaanhan nousevat myös tulevaisuuden uudet isot nimet.

Yhteistyöllä ja solidaarisuudella kohti vaalivoittoja!

Jasu Setälä
Etelä-Suomen Vasemmistonuorten aktiivi