Turun Sanomat uutisoi kuluneen viikon torstaina Sipilän hallituksen uudesta sote-ratkaisuehdotuksesta, jonka mukaan kaikki, myös julkinen terveydenhoito Suomessa tulisi järjestää yhtiöpohjalta. Mikäli ratkaisuehdotus toteutuu, merkitsee se Suomessa merkittävintä muutosta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen sitten vuoden 1972 kansanterveyslain. Samalla se olisi askel kohti koko terveydenhoitojärjestelmän vähittäistä yksityistämistä.

Suomeen sijoitetulla pääomalla ei mene hyvin. Pääoman keskimääräinen tuotto on supistunut Suomessa merkittävästi vuodesta 2008. Tämä on näkynyt myös tuloeroissa, jotka ovat viime vuosina kaventuneet. Vastaavasti kasvanut osingonjako taas kertoo siitä, etteivät yritykset ja sijoittajat löydä pääomalleen tuottoisia sijoituskohteita.

Yksi tällainen kohde voisi olla terveydenhuolto. Niiden avaaminen kilpailulle ja olemassa olevien julkisten palveluiden yhtiöittäminen ovat lahjoja pääomalle ja sitä omistaville – varsinkin, jos yksityiset voittavat kilpailutuksia kunnallisia yhtiöitä useammin.

Karl Marxin mukaan yhteiskunnallisten perustoimintojen, kuten koulutuksen, liikenneväylien ja terveydenhoidon yksityistäminen kertoo siitä, miten pitkälle kapitalistinen yhteiskunta on kehittynyt.* Mitä suurempi osa ihmisten tarpeista, kuten tarve sosiaali- ja terveydenhoidolle, on yksityistetty, sitä suurempi osa näiden palveluiden tarjonnasta perustuu siihen, voidaanko niillä tehdä voittoa.

Mikäli jotakin sosiaali- tai terveyspalvelua ei voida järjestää kannattavasti, jää se järjestämättä, ellei julkinen valta ole valmis tukemaan niitä tuottavia yrityksiä verovaroin. Tämä taas antaa mahdollisuuden julkisten varojen siirtoon voittoina veroparatiiseihin.

Sipilän hallitus on tekemässä pääomalle suuren palveluksen – ja muille karhunpalveluksen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden pakkoyhtiöittäminen ja kilpailuttaminen eivät ratkaise pulaa osaavista lääkäreistä ja hoitohenkilökunnasta. Pakkoyhtiöittäminen ei hoida tämän maan mielenterveysongelmia eikä paranna työterveyspalveluiden ulkopuolella olevien kansanterveyttä.

Hallituksen kaavailema sote-ratkaisu on sen sijaan omiaan jatkamaan julkisten palveluiden alasajoa ja uusien markkinoiden luomista pääomalle, joka ei tahdo löytää tuottoisia kohteita enää muualta. Ratkaisuehdotus kertoo samalla sen, mikä on tiedetty jo pitkään. Sipilän hallitus on tämän maan rikkaiden puolella, muita vastaan.

Saska Heino
Vasemmistonuorten hallituksen jäsen

Marx Karl, Vuosien 1857–1858 taloudelliset käsikirjoitukset (”Grundrisse”). 2. osa. Progress, Moskova 1986 [1857–8].  

Kuva: FreeImages.com / Wolf Friedmann