Valokuva Saana Lindista.

Tiedät varmasti tutun valintatilanteen: raksit kynällä tai valitset hiirellä oikean kategorian: mies tai nainen, tyttö tai poika. Kaikki meistä ovat täyttäneet lomakkeita, kyselyjä ja lappuja, joissa on kysytty sukupuolta. Monille tuo kysymys on vain kysymys muiden joukossa eikä tuota suurempaa päänvaivaa. Yhä useampi kuitenkin on muuta kuin mies tai nainen ja sukupuolta tenttaaviin kyselyihin tarvitaan ja halutaan lisää yksi tai useampi vaihtoehto. Useat tahot ovatkin ottaneet käyttöön myös mahdollisuuden merkitä itsensä kategoriaan muu, mutta Suomessa voit juridisesti olla vain mies tai nainen. Toivottavasti tulevaisuudessa on toisin.

On ymmärrettävää, että joillekin puhuminen useammasta kuin kahdesta sukupuolesta voi olla hämmentävää ja sukupuolen moninaisuuden huomioinen tuntuu turhalta. Yhteiskuntamme on vahvasti sukupuolittunut ja asiat tehdään ja jaetaan kahden sukupuolen perusteella. On naisia, on miehiä. Tätä ei kiellä kukaan. Mutta ei voida olla huomioimatta, että on myös esimerkiksi muunsukupuolisia, sukupuolettomia ihmisiä ja intersukupuolisia ihmisiä. Sukupuoli on aina ollut moninainen. Historian saatossa se vain väännettiin sopimaan binääriseen miesnaisjakoon. Nyt tuota jakoa rikotaan yhä enemmän ja tieteenkin perusteella pystytään todistamaan, että sukupuoli on moninainen asia, eikä sitä voida määrittää syntymässä vain sukuelinten perusteella kuten nyt tehdään. Sukupuoli on murroksessa eikä paluuta entiseen ole.

Sukupuoli on samaan aikaan yksityinen ja yhteiskunnallinen asia. Sukupuolesi ja -identiteettisi on sinun asiasi ja se on yksityistä, mutta se miten sinua yhteiskunnassa kohdellaan ja miten sinut kohdataan sukupuolesi perusteella on yhteiskunnallinen asia. Terveys ja hyvinvointi ovat iso asia yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä, myös sukupuolivähemmistöön kuuluvien elämässä. Hoidon saaminen voi kuitenkin olla vaikeaa vähemmistöihin kuuluville. Moni transsukupuolinen ja muunsukupuolinen voi haluta ja tarvita korjaushoitoja, joihin sisältyy muun muassa hormoni- ja leikkaushoitoja. Suomessa he voivat saada tarvitsemaansa hoitoa vain transpoliklinikoilla Helsingissä ja Tampereella.

Elokuun lopussa järjestettiin Helsingissä, Turussa ja Tampereella mielenosoituksia muunsukupuolisten oikeuksien puolesta ja seuraava mielenosoitus on Helsingissä sunnuntaina 30.9. Mielenosoitukset järjestettiin, koska elokuussa tuli tieto, että muunsukupuolisuus- diagnoosin saaneet henkilöt eivät saisi enää leikkaus- ja hormonihoitoa Tampereen transpolilla. Helsingissä muunsukupuolisten mahdollisuus hoitoon huononi jo 2017. Muuttunutta käytäntöä perusteltiin sillä, ettei muunsukupuolisten hoidon tarpeesta ole tarpeeksi näyttöä. Tällä hetkellä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) tekee selvitystä valtakunnallisiksi linjauksiksi muunsukupuolisia koskevissa hoitolinjauksissa. Jos olet transmies tai -nainen saat siis edelleen hoitoa, mutta jos olet tämän binäärin ulkopuolelta on hoitoa vaikea tai mahdotonta saada tällä hetkellä.

Sukupuolen moninaisuus ja tieto siitä ei vahingoita ketään. Ahtaat laatikot ja ajatusmallit ja rajoittavat normit sen sijaan vahingoittavat. Olemme alkaneet ymmärtää, että naisten ei tarvitse olla tietynlaisia eikä miesten tarvitse olla tietynlaisia: sukupuolirooleja ja sukupuoleen liittyviä normeja osataan jo kyseenalaistaa ja näkyvyyttä saavat enenevissä määrin erilaiset naiset ja miehet. Nyt on kuitenkin aika alkaa tiedostaa, että kaikki eivät ole naisia tai miehiä, vaan ihminen voi olla sukupuoleltaan myös jotain muuta. Muunsukupuolisia on moninainen joukko ja he ansaitsevat ja tarvitsevat näkyvyyttä ja heillä on oikeus saada äänensä kuuluviin.

Terveydenhuollon on oltava yhdenvertaista ja kaikilla on oltava mahdollisuus saada sopivaa ja haluamaansa hoitoa sukupuolesta riippumatta. Terveydenhuoltoon ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointiin liittyy tiiviisti translaki, jota vaaditaan muutettavaksi itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Tälla hallituskaudella lakia valitettavasti tuskin enää lähdetään muuttamaan, nykyinen Sipilän hallitus kun ei ole pahemmin osoittautunut ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ystäväksi.

Sukupuoli ei ole helppo asia, mutta toisen henkilön ja hänen sukupuolensa kunnioittaminen on helppoa. Kenenkään sukupuoli ei ole sinun asiasi, mutta se, että kaikilla on oikeus sukupuoleensa ja sen vapaaseen ja turvalliseen ilmaisuun on sinun asiasi. Tue sukupuolivähemmistöjä, laajenna ajatteluasi sukupuolista, huomioi sen moninaisuus, kyseenalaista normit ja auta näin tuhoamaan cisheteropatriarkaatti.

Saana Lind, Vasemmistonuorten hallituksen varajäsen ja Vaasan Seta ry:n puheenjohtaja