Nuorisolautakunta käsittelee kokouksessaan 12.5. nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotusta vuodelle 2016. Ehdotuksessa esitetään Pakilan nuorisotalosta luopumista 31.5.2016. Toimivan ja alueelle tärkeän nuorisotalon luopumisesta ei tule päättää ilman alueen nuorten kuulemista ja julkista keskustelua.

Päätös tarkoittaisi käytännössä alueen nuorisotyön alasajoa. Nuorisotalo on pidetty ja poikkeuksellinen kohde nuorisotaloverkostossa, ja sillä on ollut suuri merkitys paikallisen yläkoulun opetusta tukevassa toiminnassa. Nuorisotalo sijaitsee kulttuurisesti arvokkaassa puutalorakennuksessa, jonka aktiivinen käyttö on osa kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä.

Pakilan nuorisotalon alueella nuorisotaloikäisten määrä on tilastojen mukaan kasvussa eikä nuorisotyön painopisteitä ole syytä siirtää. Maunulan nuorisotalon uudet tilat ja toiminta eivät kasva riittävästi toimiakseen korvaavana nuorten pisteenä. Pakilan nuorisotalosta ei missään nimessä voida luopua tällaisella menettelyllä ja ilman suunnitelmia korvaavista tiloista. Väkiluku ja nuorten määrä Helsingissä kasvaa tulevina vuosina, joten on erittäin lyhytnäköistä luopua tiloista nyt. Helsingillä on oltava varaa tarjota riittävät tilat ja harrastusmahdollisuudet.

Nuorten kuulemista ja osallistamista ei voi tehdä vain viraston sallimissa erityistilanteissa, vaan aina ja kaikkialla. Nyt esitetään talousarvion sivulauseessa nuorten arkeen konkreettisesti vaikuttava asia miettimättä laajemmin päätöksen merkitystä. Vaadimme, että nuorisotaloja koskevissa tilaratkaisuissa on kuultava nuoria.

Lisätietoa:

Emma Tcheng, 040 9001313, Helsingin RKP-Nuorten puheenjohtaja 
Heikki Ketoharju, 050 918 9139, Helsingin Kommunististen Nuorten puheenjohtaja 
Henrik Nyholm, 040 775 3908, Helsingin Vasemmistonuorten puheenjohtaja 
Jarmo Keto, 045 130 4640, Helsingin Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja 
Minna Silvennoinen, 040 589 1495, Helsingin Vihreiden Nuorten puheenjohtaja 
Sara Huhtanen, 040 5609 040, Helsingin Keskustanuorten puheenjohtaja 
Wiking Vuori, 044 566 9767, Stadin Demarinuorten puheenjohtaja