KANNANOTTO 28.8.2015

Helsingin Vasemmistonuoret tuomitsee suunnitelmat korottaa Helsingin seudun liikenteen (HSL) tarkastusmaksun sataan euroon ja nostaa joukkoliikenteen hintoja Helsingin seudulla. HSL pyytää jäsenkunniltaan viimeistään syyskuun aikana lausuntoja kuntayhtymän tulevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Esityksiin sisältyvät tarkastusmaksun korotus ja lipun hintojen nosto.

Helsingin seudun joukkoliikenteen lipun hinnat ovat jo nykyisellään liian kalliita. Korkeat hinnat tukahduttavat seudun kehitystä ja alueen elinvoimaisuutta rajoittamalla asukkaiden liikkumista. Hintapolitiikka johtaa samalla myös liputta matkustamisen yleistymiseen. Suositulla Smurffitutka-yhteisöllä on sosiaalisessa mediassa lähes 20 000 joukkoliikenteen käyttäjää, jotka varoittavat toisiaan ajantasaisesti tarkastuksista liikennevälineissä. Liputta matkustaminen voi johtua välinpitämättömyydestä, mutta ennen kaikkea kyse on oireilusta aivan liian korkeisiin lippujen hintoihin. Nykyisessä talous- ja työttömyystilanteessa jokainen korotus tarpeellisiin hyödykkeisiin on liikaa. Erityisen vaikeaa tulee olemaan pienituloisilla sekä monihenkisillä perheillä, joissa hintojen korotukset kertaantuvat kohtuuttomiksi.

Helsingin Vasemmistonuoret vaatii Helsingin seudun päättäjiä kunnioittamaan tarkastusmaksujen määräytymisen taustalla olevaa logiikkaa, jossa maksu seuraa pysäköintivirhemaksujen summia. Koska Helsinki on alueen suurin kunta, on Helsingin 60-80 euron pysäköintivirhemaksun suuruus painoarvoltaan merkittävin. Tarkastusmaksun suuruuden arvioinnissa onkin näin ollen syytä ennemmin miettiä maksun alentamista.

Helsingin seudun joukkoliikenteen lippuhintoja tai tarkastusmaksuja ei tule missään tilanteessa korottaa. Hinnan nousu vähentää joukkoliikenteen houkuttelevuutta, vaikeuttaa seudulla liikkumista ja vie pohjaa tulevaisuuden autottomista kaupunkikeskustoista.

”Liikkuminen on ehdoton perusoikeus, ja lippujen hintoja tulisi madaltaa tasolle, joka mahdollistaa kaikille tasa-arvoisen liikkumisen. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena tulee olla kaikille maksuton joukkoliikenne Tallinnan esimerkkiä noudattaen” tiivistää Helsingin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Henrik Nyholm.

Lisätietoa:
Henrik Nyholm, puheenjohtaja
p. 040 775 3908
s-posti: nyholm@live.fi