Helsingin Vasemmistonuorten vuosikokous haluaa Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) laskevan lipunhintoja hinnankorotusten sijaan. HSL:n tulee rahoittaa joukkoliikenneinvestoinnit lainalla ja luopua keinotekoisesta paineesta nostaa lippujen hintoja. HSL:n alustava taloussuunnitelma sisältää lipunhintojen keskimääräisen noston 11 prosentilla.

“Liikkuminen on perusoikeus ja hintojen nostamisen sijaan tulisi asteittain pyrkiä maksuttomaan joukkoliikenteeseen” sanoo Helsingin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Kaisa Liljanto.

Lipunhintojen korotuspaineet juontavat pääkaupunkiseudun useista suurista liikennehankkeista. Hankkeet luovat korotuspaineita, koska nykyisellään hankekustannukset on liitetty HSL:n budjettiin, josta kunnat ovat päättäneet lipunhintojen kattavan puolet.

Tuottavat investoinnit on katettava lainalla, kuten yleensä on tapana. Nykyinen investointien rahoitus HSL:n käyttömenoista on vastoin kaikkea logiikkaa ja johtaa joko lipunhintojen massiiviseen nostoon tai kitsasteluun tarpeellisista ja tuottavista investoinneista.

”HSL:n rahoitusjärjestelyt eivät luo lisää mahdollisuuksia joukkoliikenteelle. HSL:n tulee pyrkiä saamaan kaikki joukkoliikenteen pariin” sanoo Helsingin Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Aleksi Heikola.

Helsingin Vasemmistonuoret piti vuosikokouksensa Nuorten toimintakeskus Hapessa sunnuntaina 28.2.2016. Järjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 23-vuotias Kaisa Liljanto Hermannista. Varapuheenjohtajaksi valittiin 25-vuotias Aleksi Heikola Malminkartanosta. Osaston hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Neeta Heinonen, Miro Jukka, Maija Koivistoinen, Juho Laitalainen, Kasper Olenius, Kilian Sjöblom, Lauri Väänänen ja Jan Österberg sekä varajäseniksi Niina Anttila, Joonas Kinnunen, Sophia Leppä ja Anton Salminen.

Kaisa Liljanto, puheenjohtaja
p. 040 0652141

Aleksi Heikola, varapuheenjohtaja
p. 050 3448086