Vietämme 21.–28.3. Suomen Punaisen Ristin rasisminvastaista viikkoa, jonka aloittaa maanantaina 21.3. kansainvälinen päivä rotusyrjinnän poistamiseksi. Tämän päivän teema on mitä ajankohtaisin juuri nyt. Ympärillämme lehtien lööpeissä, päättäjien puheissa ja kahvipöydissä nousevat esille pelko ja ennakkoluulot. On liian helppoa vierittää tämän hetken epävarmuus omasta ja yhteiskuntamme tulevaisuudesta muiden syyksi, ja on liian helppoa leimata muualta tulevat vihollisiksi.

Nuorisolain tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tämän tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtana nuorisotyössä ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Näiden lähtökohtien taustalla me seisomme, ja koemme, että nuorisotyön lisäksi näiden arvojen tulisi olla keskiössä myös muualla yhteiskunnassa.

Nuorisojärjestöt eri puolilla pääkaupunkiseutua tekevät tälläkin hetkellä vahvasti töitä sen eteen, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella olisi esimerkiksi viikoittainen harrastusryhmä ja mahdollisuus elämykselliseen kesäleiriin. Teemme parhaamme, että toiminta olisi avointa mahdollisimman monelle. Pyrimme siihen, että perheet ympäri pääkaupunkiseutua ymmärtäisivät hyödyn, jonka lapsi tai nuori saa siitä että kuuluu porukkaan, ja saa mielekästä tekemistä toisten lasten ja nuorten kanssa.

Ilahduttavan moni järjestö on käärinyt viimeisen vuoden aikana hihat ja alkanut tarjota tässä uudenlaisessa tilanteessa myös turvapaikanhakijoille eri tavoin toimintaa. On järjestetty kerhotoimintaa lapsille ja nuorille sekä liikutettu aikuisia. On kutsuttu perheitä mukaan tapahtumiin ja käyty hakemassa yksittäiset lapset esimerkiksi mukaan partioryhmän koloiltaan. Järjestöjen kautta on moni vapaaehtoinen löytänyt väylän olla mukana tarjoamassa omaa aikaansa ihmisten kotoutumisen tueksi.

Koemme, että erityisen tärkeää on joka tasolla panostaa erityisesti niihin lapsiin ja nuoriin, jotka jäävät pysyvästi Suomeen. Heidän kotoutumisensa tulee varmistaa, ja me järjestöt aiomme olla mukana tässä työssä.

Me pääkaupunkiseudun nuorisojärjestöt emme halua antaa pelolle valtaa vaan haluamme sanoa ei rasismille joka päivä, ei vain näin kerran vuodessa teeman mukaisella viikolla. Me tuomitsemme rasistisen puheen ja toiminnan aina.

Mukana kannanotossa pääkaupunkiseudun kolmen kaupungin nuorisojärjestöjen yhteistyötoimijat ja yksittäisiä järjestöjä.

Helsingin nuorisoyhteistyö – Helsinki-team ry
Helsinki-Team on 19 helsinkiläisen varhaisnuoriso- ja ja nuorisopiirijärjestön muodostama yhteenliittymä, joka tavoittaa yli 20 000 lasta ja nuorta toiminnallaan.
Lisätietoja: puheenjohtaja Riikka Nenonen (riikka.nenonen(at)partio.fi, 044-2184344)

Espoon Nuorisoyhteistyö – ENNU
ENNU on 11 espoolaisen nuorisojärjestön muodostama yhteenliittymä, joka tavoittaa yli 6000 alle 29-vuotiasta lasta ja nuorta.

Vantaan Nuorisojärjestöt ry
Vannu ry on 11 vantaalaisen lapsi- ja nuorisojärjestön yhteistyöelin, jonka säännöllisissä toiminnoissa on mukana yli 5000 lasta ja nuorta.

Esbobygdens ungdomsförbund r.f.
Espoon 4H-yhdistys ry
Espoon Demarinuoret ry
Espoon Nuoret Kotkat ry
Espoon Partiotuki ry
Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry
Helsingfors Svenska Scouter ry
Helsingin 4H-yhdistys ry
Helsingin NNKY ry
Helsingin NMKY ry
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry
Helsingin Vihreät Nuoret ry
Kalliolan Nuoret ry
Kansallinen Lastenliitto – Espoon Aluejärjestö ry
Kansallinen Lastenliitto – Helsingin piirijärjestö ry
Kansallinen Lastenliitto – Vantaan paikallisyhdistys ry
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Partiokannus ry
SDPL Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry
SDPL:n Vantaan aluejärjestö ry
Stadin Nuorisoseurat ry
Vantaan 4H-yhdistys ry
Vantaan Demarinuoret ry
Vantaan Nuoret Kotkat aluejärjestö ry