TIEDOTE
Nyt kun vappujärjestelyistä ja erityisesti naamioitumiskiellosta on aloitettu keskustelua maan suurinta päivälehteä myöten, katsomme aiheelliseksi oikoa muutamia virheellisiä tai vähintäänkin yksipuolisia käsityksiä koskien perinteistä työväen juhlaa. Vapun juuret löytyvät 1800-luvun yhteydenotoista, joissa työväen ja pääoman välinen vastakkainasettelu johti usein verisiin lopputuloksiin. Nykypäivän vappu on kehittynyt näiden kamppailuiden muistojuhlaksi, joka kerää vielä 2010-luvullakin Helsinkiin tuhansia osanottajia. Veriset taistelut ovat jääneet taakse, mutta yhteiskunnallinen kamppailu on läsnä edelleen politiikassa, työmarkkinoilla ja muualla yhteiskunnan rakenteissa.

On myös viitattu vuoden 2014 vapun tapahtumiin, joissa mellakkavarusteisiin sonnustautuneet poliisit olivat eristäneet halukkaita marssijoita sekä tehneet summittaisia pidätyksiä ja rikkoneet perinneomaisuutta. Tällöin kysymys oli ollut marssijärjestyksestä, josta oli osalla osanottajista epäselvyyttä ja siksi tilanteeseen puututtiin. Riippumatta kuitenkin poliisin perusteista puuttua tilanteeseen, olivat toimet täysin ylimitoitettuja ja uhkasivat muun muassa lapsiperheitä sulkemalla sivullisia saartorenkaaseensa. Mitään selvää osoitusta tai näyttöä väkivallanteosta tai aikomuksesta ei ollut, joten varusteet ja valitut keinot olivat hyvin kyseenalaisia. Tässäkin maassa virkavallalta on syytä odottaa vankkoja perusteluja voimankäytölle, joten tällaista toimintaa ei ole syytä lähteä kovin yksipuolisesti puolustelemaan oletettuihin tarkoitusperiin vedoten.

Kaikkien järjestävien tahojen yhteinen tahtotila on varmasti tehdä vapputapahtumasta runsaasti osallistujia houkutteleva, perinteitä kunnioittava sekä viihtyisä tapahtuma kaikille. Kaikkien osallistujien odotetaan sitoutuvan kunnioittamaan muita osanottajia sekä noudattamaan järjestyssääntöjä ja lainsäädäntöä. Väkivaltaa tai ilkivaltaa ei kulkueessa kuulu suvaita. Naamioituminen ei itsessään ole osoitus aikomuksesta häiriköidä tai riehua ja ihmisillä voi olla moninaisia syitä peittää kasvonsa osallistuessaan tapahtumaan. Joku voi varjella yksityisyyttään osoittaessaan solidaarisuutta työväenluokan ponnisteluille, osalle kasvojen peittäminen voi olla osa kulttuuri-identiteettiä ja joillekin tietyn naamion käyttäminen voi olla poliittinen kannanotto. Mikään näistä syistä ei mielestämme ole Suomen rikoslain 13 a §:n mukainen peruste puuttua tilanteeseen, kunhan osallistuja sitoutuu muuten edellä mainittuihin sääntöihin. Meidän tehtävämme ei ole myöskään lähteä arvailemaan marssiin osallistujien motiiveja ja tarkoitusperiä.

Lopultakin yhteiselle marssille laadittavat säännöt tulisi laatia siten, että väärinkäsityksiltä voitaisiin välttyä. Etelä-Suomen Vasemmistonuoret katsoo, että vappu on kaikkien työväenliikkeen historiallisia ja nykyisiä tavoitteita kunnioittavien ihmisten juhla. Nyt jos koskaan on aika tehdä yhteistyötä ja vahvistaa työväenluokan rivejä. Toivotamme kaikille hyvää vappua ja näemme toivottavasti sunnuntaina kello 10 Hakaniementorilla!