Sophia Leppä valittiin kesäkuussa Etelä-Suomen Vasemmistonuorten jäsenlehti Astalon päätoimittajaksi. Tänä vuonna 10 vuotta täyttänyt lehti on saanut kesän aikana runsaasti ideoita niin sisällön kuin rakenteenkin kehittämiseen. Suunnittelutyöhön osallistui runsas joukko vasemmistonuoria, joilta löytyi intoa lähteä mukaan tekemään entistä laadukkaampaa jäsenlehteä. Päätoimittajana Leppä on vastuussa lehden linjasta, sisällön kokoamisesta, avustajien rekrytoimisesta, lehden painattamisesta sekä yhteydenpidosta Etelä-Suomen Vasemmistonuorten muihin toimielimiin. Uusi päätoimittaja luonnehtii omaa taustaansa ja näkemystään Astalon tulevaisuudesta seuraavasti:

”Lähdin mukaan Etelä-Suomen Vasemmistonuorten toimintaa kolme ja puoli vuotta sitten koulukaverini kertomusten perusteella. Innostuin jo muutaman kokouksen jälkeen Glasnostin (lehden silloinen nimi) tekemisestä, sillä erityisesti sen sisällön monimuotoisuus ja koko lehden underground-maisuus vetosivat omiin mielenkiinnon kohteisiini.

Minulle lehdet ovat aina olleet merkittävä osa elämääni. Yläasteella olin mukana tekemässä kouluni lehteä kirjoittaen nuoria koskettavista pienistä, mutta merkityksellisistä yhteiskunnallisista aiheista. Lukiossa taas haaveilin kansainvälisen politiikan toimittajan urasta. Tuolloin en uskonut koskaan itse osallistuvani politiikkaan puoluepoliittisesti sitoutuneena, vaan näin tiedonvälityksen ja uusien näkökulmien tuomisen yhteiskunnalliseen keskusteluun enemmän omina heininäni. Lukion jälkeen hainkin monta kertaa opiskelemaan maailmanpolitiikkaa ja kerran journalismiakin.

Myöhemmin ajateltuna puoluepolitiikan kammoksumiseni johtui pitkälti kotitaustastani. Isäni on kokoomuksen jäsen ja tiesin ettei kokoomus ainakaan ajanut minun maailmankuvaani kuuluvia arvoja ja päämääriä. Heittelehdinkin pitkälti vihreiden ja vasemmiston välillä, kun kumpikin sisälsi omat hankalat kohtansa. Vihreiden luota minua pois ajoi ydinvoimapäätökseen mukaan lähteminen ja siten omien arvojensa vesittämiseen taipuminen, kun taas Vasemmisto näyttäytyi rankan käden uudistuksen tarpeessa olevalta, vaikka kaikki arvot allekirjoitinkin. Vaikka päädyinkin Vasemmistonuoriin pitkälti sattuman kautta, tiedän että sattuma oli napakymppi.

Välivuoden jälkeen pääsin opiskelemaan ulkoasuntoteutusta, siis painoviestintää, ja tuolloinkin lempiaiheeni oli nimenomaan lehtien ulkoasu ja taitto. Tein työharjoitteluistani ensimmäisen Saksassa vasemmistohenkisessä kulttuurillis-poliittisessa kaupunkilehdessä nimeltä Stadt Revue, ja toisen Rauhanpuolustajille, joille taitoin muun muassa yhteen lehteen Saksassa tekemäni haastattelun gambialaisesta nuoresta, joka oli onnistunut pakenemaan poliittista vainoa jäniksenä tavaralaivalla. Rakastuin yhä syvemmin journalismiin.

Ajan saatossa olen Vasemmistonuorten myötä päätynyt kirjoittamaan monen muotoisia tekstejä Glasnostiin/Astaloon, Liberoon ja Kansan Uutisiin sekä muutamia myös muualle kuten Sitvasin Toimenpiteeseen ja Toimenzineen. Hain Astalon päätoimittajaksi halusta kehittää lehteä nykyiset nuoretkin tavoittavaksi mediaksi, jota jäsenemme ei voi olla avaamatta. Mielestäni lehden kehittäminen ei ole itseistarkoitus pelkästään olemassaolon tähden. Tärkeintä on saada sen jo sisältämä laadukas, ja tulevaisuudessa toivon mukaan vielä mahtavampi, sisältö nostettua esille.

Toivon, että lehden suunnittelukokoukset pysyvät jatkossakin yhtä eläväisinä kuin lehtemme tulevan numeron molemmat kokoukset ovat olleet, ja että toimijoiden vaihtuessa myös lehti uudistuu pysyen aina aktiiviemme näköisenä. Tällöin uskon sen pysyvän tulevaisuudessakin sinä helposti lähestyttävänä ajatusten jakoalustana, jollaisena se minut mukaansa houkutteli reilut kolme vuotta sitten.”

Astalon kehittämisestä ja sisällön tuottamisesta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä suoraan päätoimittajaan: sophia.k.leppa[at]live.com.