Vasemmistonuorten logo

Hämeen Vasemmistonuoret vaatii työ- ja elinkeinoministeriötä selvittämään nuorisotakuusta koituvat haitat nuorten työllistymiselle ja opiskelemaan pääsemiselle sekä korjaamaan havaitut ongelmat.

Monet nuoret puurtavat tällä hetkellä pääsykoekirjojen parissa. Näin ollen nuorisotakuun ja ensikertalaiskiintiöiden aiheuttamat ongelmat ovat hyvin ajankohtaisia. Tänä vuonna ensi kertaa korkeakoulut on velvoitettu varaamaan osa yhteishaussa olevista opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

Hämeen Vasemmistonuoret pitää nuorisotakuuta epäonnistuneena ja jopa haitallisena. Vuodesta 2013 voimassa ollut takuu velvoittaa työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamaan alle 25-vuotiaalle työttömälle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työtä, koulutusta tai työllistymistä edistäviä palveluja. Sen tavoitteet nuorisotyöttömyyden vähentämisestä eivät ole toteutuneet, vaan nuorisotyöttömyys on jatkanut tasaista kasvuaan.

Työ- ja elinkeinotoimiston mukaan pääsykokeisiin lukemista ei voida katsoa hyödylliseksi tekemiseksi. On ilmiselvää, että opiskelupaikka auttaa nuoria aikanaan myös työelämään. Työssäkäyminen väistämättä vähentää nuoren resursseja valmistautua pääsykokeisiin. Tästä huolimatta TE-toimisto voi pakottaa pääsykokeisiin valmistautuvan nuoren karenssin uhalla töihin tai työkokeiluun, vedoten siihen, että häntä ei pakoteta olemaan kirjoilla työttömänä työnhakijana.

Totuus kuitenkin on toinen. Harvalla nuorella on riittävästi säästöjä elääkseen työttömänä ilman tukia, eikä huoltajien luona asuminen ole aina vaihtoehto. Toimeentulotukea leikataan rajusti, jos ei hae aktiivisesti töitä ja kieltäytyy TE-toimiston osoittamista, niin sanotuista työllistymistä edistävistä palveluista.

“Sen lisäksi, että nuorisotakuu ei ole pysäyttänyt nuorisotyöttömyyden kasvua, se jopa haittaa joidenkin nuorten pääsyä opiskelemaan ja sitä kautta työelämään”, toteaa Hämeen Vasemmistonuorten vastavalittu puheenjohtaja Noora Tapio.

Opiskelemaan haluavat nuoret eivät ole ainoa kohderyhmä, jota nuorisotakuu haittaa. Nuorisotakuun voimaantulon jälkeen oppilaitoksissa on havaittu, että monille aloille hakee pahimmillaan kymmeniä nuoria, jotka eivät tahdo ottaa paikkaa vastaan. He hakevat opiskelemaan ainoastaan TE-toimiston käskystä karenssin uhalla. Monella lukiosta valmistuneella ei ole aavistustakaan siitä, mitä he haluavat opiskella. Ensikertalaiskiintiöiden vuoksi on suuri riski hakea sellaiseen opiskelupaikkaan,
josta ei ole aivan varma. Jos pääsee sisään ja huomaa, että ala ei tunnukaan omalta, on uuden opiskelupaikan saaminen aiempaa vaikeampaa.

Lisätiedot:

Hämeen Vasemmistonuorten puheenjohtaja

Noora Tapio