Vasemmistonuorten logo

Kannanotto – vapaa julkaistavaksi heti

Itä-Suomen Vasemmistonuoret on käynnistänyt Itä-Suomessa kampanjan “Itä-Suomi sanoo: STOP soteuudistus!”. Hämeen Vasemmistonuoret liittyy kampanjaan hallituksen soteuudistusta vastaan. Hämeen Vasemmistonuoret katsoo, että Hämeen, Pirkanmaan ja koko Suomen on syytä sanoa samaa: sotea ei voida toteuttaa näillä ehdoilla.

“Historiallisen epäsuosittu porvarihallitus hoippuu niukkenevalla enemmistöllä kohti ensi kevään eduskuntavaaleja, mutta aikoo ajaa sotemallinsa maaliin sen silmiinpistävistä ongelmista huolimatta. Tätä me emme voi hyväksyä; ihmisille on turvattava toimivat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Sotea tulee kehittää, ei romuttaa”, paaluttaa Hämeen Vasemmistonuorten tuore varapuheenjohtaja Sanna-Maria Anttila.

Eduskunnan käsittelyssä nyt olevan uudistusmallin pahimpiin puoliin kuuluu se, että sosiaali- ja terveyspalveluja järjestävät maakunnat eivät ole saamassa verotusoikeutta. Samanaikaisesti hallitus on asiaa tarkemmin perustelematta ilmoittanut uudistuksen tuovan miljardien säästöt, vaikka asiantuntijoiden mukaan uudistukseen sisältyvä valinnanvapausmalli tulee jopa lisäämään menoja eikä tuomaan säästöjä. Uudistukseen kuuluu myös sosiaali- ja terveysmenojen tiukka budjettikuri, jonka mukaan palveluihin käytettävä rahamäärä ei voisi nousta samaa tahtia kuin väestön ikääntymisen huomioon ottaen olisi tarpeen.

Jos valtio aikoo säästää rajusti maakunnille palvelujen järjestämistä varten osoitettavista varoista samalla, kun palvelujen menot valinnanvapaudesta johtuen nousevat selvästi, tulevien maakuntahallintojen on joko karsittava palveluista tai korotettava asiakasmaksuja. Näin ollen niistä ei ole tulossa uutta paikallisdemokratian muotoa, vaan oman alueensa nukkehallintoja, jotka ovat pakotettuja toteuttamaan brutaalia leikkaus- ja hinnankorotuspolitiikkaa hupenevilla resursseilla. Sujuvampi hoitoonpääsy ja muut soteuudistuksen hyvältä kuulostavat tavoitteet jäänevät myös haaveeksi.

Vaikka sote-uudistus nytkähti askeleen eteenpäin sosiaali- ja terveysvaliokunnasta, on meillä kuitenkin vielä mahdollisuus pysäyttää vahingollinen uudistus. Hämeen Vasemmistonuoret kannustaa kaikkia alueensa ihmisiä kertomaan mielipiteensä asiasta kansanedustajille, jotta nämä tuntisivat vastuunsa sote-palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamisesta ja näin ollen äänestäisivät ongelmallista uudistusta vastaan. Seuraava hallitus voi sitten viedä loppuun paremman soteuudistuksen, jossa maakunnat saisivat sekä suvereniteetin turvaavan verotusoikeuden että aidon mahdollisuuden tuottaa itse alueellaan tarvitut sotepalvelut ilman veroparatiisifirmoja välikäsinään.

Lisätietoja
Sanna-Maria Anttila
Varapuheenjohtaja, Hämeen Vasemmistonuoret
sanna-maria.anttila@outlook.com