Itä-Suomen Vasemmistonuoret vastustaa hallituksen esitystä vähintään 1500 euron lukukausimaksuista EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille korkeakouluopiskelijoille. Järjestö tahtoo muistuttaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosta muiden maiden lukukausikausimaksujen tuhoisista vaikutuksista koulutuksen kansainvälisyydelle.

”Lukukausimaksut ovat johtaneet ulkomailta tulevien opiskelijoiden määrän romahtamiseen esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa. Haluaako Sipilän hallitus tosiaankin toistaa saman virheen myös Suomessa?”, kysyy Itä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Toni Mäkinen.

 

Sipilän hallitus pyrkii lisäämään korkeakoulujen tuloja pakollisilla lukukausimaksuilla. Tosiasiassa näin ei tulisi käymään, sillä lukukausimaksujen mukanaan tuoma byrokratia ja markkinointi yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden massiivisen vähenemisen kanssa tulisivat olemaan tuottoja suurempi kuluerä. Valtaosa ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista tulee EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta, joten opiskelijamäärien väheneminen tulisi olemaan kuolinisku lukuisille kansainvälisille koulutusohjelmille. Itä-Suomen korkeakoulujen hyvä kansainvälisyyskehitys tulisi päättymään, mikäli lukukausimaksut tulevat korkeakouluihin.

”Lukukausimaksut yhdessä hallituksen tulevien koulutusleikkausten kanssa ovat erityisen huonoja Itä-Suomelle. Mikäli koulutuksesta joutuu maksamaan, maakuntayliopistot tulevat kärsimään pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kustannuksella, joiden on helpompi markkinoida itseään ulkomailla.”

Itä-Suomen Vasemmistonuoret muistuttaa kaikille maksuttoman koulutuksen olevan kehitysavun ohella erinomainen keino parantaa kehittyvien maiden olosuhteita. Valmistumisen jälkeen kotimaihinsa palaavilla korkeakoulutetuilla on hyvät eväät parantaa maansa elinoloja. Suuri osa ulkomaalaisista Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneista on maassa vielä vuosi valmistumisestaan, ja heillä on myös tärkeä rooli Suomen kansainvälistymisessä ja ylirajaisten suhteiden luomisessa.

”Suomi on yksi maailman rikkaimmista valtioista, joten meillä on kyllä varaa kouluttaa muitakin kuin suomalaisia. Kyse on kansainvälisestä solidaarisuudesta”, muistuttaa Mäkinen.

Itä-Suomen Vasemmistonuoret kehottaa Sipilän hallitusta luopumaan lukukausimaksuista ja koulutusleikkauksista ja keskittämään tarmonsa muihin tulonhankkimismenetelmiin kuten harmaan talouden ja veronkierron suitsimiseen.