Itä-Suomen Vasemmistonuoret kannattaa kansanäänestyksen järjestämistä Suomen eurojäsenyydestä. Järjestö antaa tukensa Keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysen 52 984 nimeä saavuttanelle kansalaisaloitteelle eurokansanäänestyksestä ja toivoo, että eduskuntapuolueet oikealta vasemmalle antavat tukensa eduskunnassa aloitteelle.

– Lipposen hallitus päätti liittää Suomen euroalueeseen keväällä 1998 valtioneuvoston tiedonannolla. Esimerkiksi Ruotsi ja Tanska järjestivät aiheesta kansanäänestyksen ennen lopullista päätöstä. Valuuttaunioniin liittyminen on ehdottomasti sen kokoluokan asia, että kansan mielipidettä tulee kuulla ja kunnioittaa sitä päätöstä tehdessä, muistuttaa Itä-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Toni Mäkinen.

Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Sophia Leppä ja ISVN:n pj Toni Mäkinen haluavat herätellä keskustelua Suomen jäsenyydestä talous- ja rahaliitto eurossa.

Itä-Suomen Vasemmistonuorten mielestä yhteinen valuutta yhtenäisellä talouspolitiikalla oli kaunis ja kunnianhimoinen idea hyvinvoinnin, rauhan ja vakauden luomiseksi Euroopan mantereelle taloudellisella vallankäytöllä. Vuonna 2008 alkaneen talouskriisin hoitaminen on kuitenkin osoittanut rahaliiton palvelevan päinvastaista kehitystä. Taloudellinen eriarvoistuminen maiden sisällä ja välillä on johtanut äärioikeiston nousuun ympäri Eurooppaa.

Euroalueen säännöt budjettikurista ovat kahlinneet kaikki jäsenvaltiot toteuttamaan talouspolitiikkaa elinkeinoelämän ja finanssimaailman suuryritysten hyvinvoinnin ehdoilla. Koska EKP ei voi lainoittaa suoraan jäsenvaltioita, ovat ne velvoitettuja lainaamaan rahansa yksityisiltä liikepankeilta, joiden ainoana tavoitteena on tuottaa voittoa omistajilleen. Eurokansalaisten rooliksi on jäänyt sopeutua alati tippuvaan elintasoon hyvinvointipalveluiden leikkausten ja palkanalennusten muodossa.

– Viimeistään Kreikan ja Portugalin vasemmistohallitusten pakottaminen talouskurin jatkamiseen on osoittanut, ettei toisenlainen politiikka ole mahdollista epädemokraattisen ja oikeistolaisen euroalueen sisällä. Vasemmistojohtoiset hallitukset eivät pysty rahaliiton sääntöjen tähden touteuttamaan taloussuhdanteisiin vastaavaa talouspolitiikkaa tai parantamaan palveluita, perusturvaa ja työllisyyttä, toteaa Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja Sophia Leppä.

Itä-Suomen Vasemmistonuorten mielestä ainoa ratkaisu euron ongelmiin on euron purkaminen. Eurokansalaisille tulee antaa mahdollisuus päättää kansallisella tasolla eurossa jatkamisesta tai eroamisesta kansanäänestysten muodossa. Suomen tulee olla tässä edelläkävijä järjestämällä kansanäänestys mahdollisimman nopealla aikataululla.

– Projekti Euro on osoittautunut pilvilinnaksi, jonka lopullinen romahdus on lähellä. Hanke on epäonnistunut totaalisesti ja johtanut useat jäsenvaltiot taloudelliseen ja inhimilliseen romahdukseen. On niin Suomen, Euroopan kuin koko maailman etu, että euroalueen hallittu purkaminen aloitetaan välittömästi ennen kuin se on liian myöhäistä. Emme voi vain istua aloillamme ja odottaa eurotragedialle onnellista loppua, vaatii Mäkinen.